Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6042
UUID βάσης δεδομένων: 41c6a173-72ce-495e-9ce1-d64ed716d7d2
Όνομα: ∆ρούσεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tiruşa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Drouseia
∆ρούσεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Drousa
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 19.180,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.480,0 620,0 5.190,0 5.890,0
39,0% 3,2% 27,1% 30,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
41,00
1.301,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
2,00
31,00
6,5%
Καζάς Χρυσοχού:
42,00
1.498,00
2,8%
Καζάς Χρυσοχού:
42,00
1.498,00
2,8%
Καζάς Χρυσοχού:
96,00
2.566,00
3,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
877,00
26.828,64
3,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
7.480,00
242.196,00
3,1%
Καζάς Χρυσοχού:
23,00
709,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
43,00
1.421,00
3,0%
Καζάς Χρυσοχού:
62,00
1.711,00
3,6%
Καζάς Χρυσοχού:
43,00
1.440,00
3,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
620,00
15.511,00
4,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
5.190,00
185.167,00
2,8%
Καζάς Χρυσοχού:
23,00
1.025,00
2,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
75,00
8.641,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
5.890,00
262.074,00
2,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
19.180,00
704.948,00
2,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιαννής γιος του παπά Γερμανού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρούσεια 860,00
Μικελλής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρούσεια 1.050,00
Παπά Γιαννής γιος του παπά Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρούσεια 660,00
Παπά Γιαννής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρούσεια 655,00
Γιαννής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρούσεια 820,00
Παπά Αντωνής γιος του παπά Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρούσεια 675,00
Χαράλαμπος γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρούσεια 770,00
Παπά Αντωνής γιος του παπά Γερμανού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρούσεια 580,00
Γιωρκής γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρούσεια 650,00
Σάββας γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) ∆ρούσεια 800,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 96 877,00 7.480,00
002   γη με βλάστηση 86 867,00 7.280,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 22 14,50 1.455,00
004   καλλιέργειες μουριάς 22 14,50 1.455,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 22 14,50 1.455,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 35 105,50 2.090,00
007   καπνά 19 21,00 425,00
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 19 21,00 425,00
009   βαμβάκι 1 1,00 30,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 1,00 30,00
011   αμπέλι 12 28,50 1.100,00
012   αμπέλι (bağ) 12 28,50 1.100,00
013   δημητριακά 3 55,00 535,00
014   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 55,00 535,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 29 747,00 3.735,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 29 747,00 3.735,00
017   άλλη χρήση γης 10 10,00 200,00
018   αλώνι (harman) 10 10,00 200,00
019   αλώνι (harman yeri) 10 10,00 200,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 23 62 620,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 21 57 570,00
003   ελιά (zeytun 2) 21 57 570,00
004   καρυδιά 1 1 10,00
005   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
006   χαρουπιές 1 4 40,00
007   χαρουπιά (harub 2) 1 4 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 43 43 5.190,00
002   σπίτι (hane) 40 40 4.875,00
003   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 1 1 130,00
004   σιδηρουργείο (demi̇rci̇ dükkani) 1 1 130,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
007   Μύλοι 1 1 85,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 85,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 23 75 5.890,00
002   άλογο (bargi̇r) 1 2 400,00
003   φοράδα (kisrak) 1 2 400,00
004   αγελάδα (inek) 3 5 500,00
005   αίγες (keçi̇) 1 30 240,00
006   βόδι (öküz) 18 38 4.750,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 3:31 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: ∆ρούσεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6042/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό