Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6045
UUID βάσης δεδομένων: c46fd7fb-7671-4867-8836-4681f9d0c68e
Όνομα: Ίνεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İnya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Ineia
Ίνεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Inia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 13.512,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.277,5 70,0 3.630,0 4.535,0
39,1% 0,5% 26,9% 33,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
36,00
1.301,00
2,8%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
36,00
1.498,00
2,4%
Καζάς Χρυσοχού:
36,00
1.498,00
2,4%
Καζάς Χρυσοχού:
67,00
2.566,00
2,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
562,75
26.828,64
2,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
5.277,50
242.196,00
2,2%
Καζάς Χρυσοχού:
5,00
709,00
0,7%
Καζάς Χρυσοχού:
38,00
1.421,00
2,7%
Καζάς Χρυσοχού:
7,00
1.711,00
0,4%
Καζάς Χρυσοχού:
38,00
1.440,00
2,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
70,00
15.511,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
3.630,00
185.167,00
2,0%
Καζάς Χρυσοχού:
18,00
1.025,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
266,00
8.641,00
3,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
4.535,00
262.074,00
1,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
13.512,50
704.948,00
1,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ίνεια 750,00
Γιωρκής γιος του Κωνσταντίνου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ίνεια 495,00
Παπά Χριστόδουλος γιος του παπά Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ίνεια 730,00
Γιωρκής γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ίνεια 860,00
Γιωρκής γιος του Φλουρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ίνεια 570,00
Γιωρκής γιος του παπά Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ίνεια 685,00
Παπά Σάββας γιος του παπά Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ίνεια 725,00
Αντωνής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ίνεια 530,00
Αργύρης γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ίνεια 440,00
Φίλιππος γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ίνεια 475,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 67 562,75 5.277,50
002   γη με βλάστηση 62 557,75 5.177,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 28 22,25 2.200,00
004   καλλιέργειες μουριάς 28 22,25 2.200,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 28 22,25 2.200,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 32 521,50 2.907,50
007   καπνά 9 7,50 197,50
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 9 7,50 197,50
009   αμπέλι 5 4,00 160,00
010   αμπέλι (bağ) 5 4,00 160,00
011   δημητριακά 18 510,00 2.550,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 18 510,00 2.550,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 14,00 70,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 2 14,00 70,00
015   άλλη χρήση γης 5 5,00 100,00
016   αλώνι (harman) 5 5,00 100,00
017   αλώνι (harman yeri) 5 5,00 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 5 7 70,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 7 70,00
003   ελιά (zeytun 2) 5 7 70,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 38 38 3.630,00
002   σπίτι (hane) 34 34 3.245,00
003   αγροτικά κτήρια 3 3 300,00
004   μάντρα (mandıra) 3 3 300,00
005   Μύλοι 1 1 85,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 85,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 18 266 4.535,00
002   πρόβατα (agnam) 2 170 1.360,00
003   πρόβατα (koyun) 2 170 1.360,00
004   αγελάδα (inek) 2 2 200,00
005   αίγες (keçi̇) 2 75 600,00
006   βόδι (öküz) 12 19 2.375,00
Τελευταία επεξεργασία: Απρίλ. 10, 2019, 5:30 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ίνεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6045/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό