Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6046
UUID βάσης δεδομένων: 03248ca0-1b18-4af3-b8e9-6b25c6deac06
Όνομα: Φάσλι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Fasli
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Fasli
Φάσλι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Phasli
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.352,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.442,5 80,0 2.555,0 2.275,0
22,7% 1,3% 40,2% 35,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
8,00
1.301,00
0,6%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
11,00
1.498,00
0,7%
Καζάς Χρυσοχού:
11,00
1.498,00
0,7%
Καζάς Χρυσοχού:
14,00
2.566,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
167,25
26.828,64
0,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
1.442,50
242.196,00
0,6%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
709,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
11,00
1.421,00
0,8%
Καζάς Χρυσοχού:
8,00
1.711,00
0,5%
Καζάς Χρυσοχού:
11,00
1.440,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
80,00
15.511,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
2.555,00
185.167,00
1,4%
Καζάς Χρυσοχού:
8,00
1.025,00
0,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
110,00
8.641,00
1,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
2.275,00
262.074,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
6.352,50
704.948,00
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Yusuf γιος του Hamza
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φάσλι 625,00
Ali γιος του Durmuş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φάσλι 752,50
Durmuş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φάσλι 0,00
Hasan γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φάσλι 35,00
Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φάσλι 0,00
Hasan γιος του Musa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φάσλι 125,00
Hasan γιος του Ala
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φάσλι 590,00
Ala γιος του Abdurrahman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φάσλι 555,00
Abdurrahman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φάσλι 0,00
Mustafa γιος του Abdurrahman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Φάσλι 580,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 14 167,25 1.442,50
002   γη με βλάστηση 10 164,25 1.362,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 3,75 375,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 3,75 375,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 3,75 375,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 6 160,50 987,50
007   καπνά 1 0,50 12,50
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 1 0,50 12,50
009   αμπέλι 1 5,00 200,00
010   αμπέλι (bağ) 1 5,00 200,00
011   δημητριακά 4 155,00 775,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 4 155,00 775,00
013   άλλη χρήση γης 4 3,00 80,00
014   αλώνι (harman) 4 3,00 80,00
015   αλώνι (harman yeri) 4 3,00 80,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 8 80,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 8 80,00
003   ελιά (zeytun 2) 1 8 80,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 11 11 2.555,00
002   σπίτι (hane) 7 7 715,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 200,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 200,00
005   Μύλοι 2 2 1.640,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 240,00
007   Νερόμυλοι 1 1 1.400,00
008   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 1.400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 8 110 2.275,00
002   πρόβατα (agnam) 1 50 400,00
003   πρόβατα (koyun) 1 50 400,00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
005   αίγες (keçi̇) 1 50 400,00
006   βόδι (öküz) 5 9 1.375,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 7, 2020, 6:32 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Φάσλι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6046/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό