Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6047
UUID βάσης δεδομένων: daf75072-84af-4d7e-a112-e283e50d123e
Όνομα: Ayii Anargyri Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Ay Anarkiroz Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayii Anargyri Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.090,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
670,0 80,0 1.840,0 500,0
21,7% 2,6% 59,5% 16,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
1.301,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
1.498,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
1.498,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
4,00
2.566,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
58,00
26.828,64
0,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
670,00
242.196,00
0,3%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
709,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
3,00
1.421,00
0,2%
Καζάς Χρυσοχού:
8,00
1.711,00
0,5%
Καζάς Χρυσοχού:
3,00
1.440,00
0,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
80,00
15.511,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.840,00
185.167,00
1,0%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
1.025,00
0,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
2,00
8.641,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
500,00
262.074,00
0,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
3.090,00
704.948,00
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Αίου Αναργύρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ayii Anargyri Mon. 3.090,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 4 58,00 670,00
002   γη με βλάστηση 3 57,00 650,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 2,00 200,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 2,00 200,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 2,00 200,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 2 55,00 450,00
007   αμπέλι 1 5,00 200,00
008   αμπέλι (bağ) 1 5,00 200,00
009   δημητριακά 1 50,00 250,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 50,00 250,00
011   άλλη χρήση γης 1 1,00 20,00
012   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
013   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 8 80,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 8 80,00
003   ελιά (zeytun 2) 1 8 80,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 3 1.840,00
002   σπίτι (hane) 1 1 200,00
003   Μύλοι 2 2 1.640,00
004   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 240,00
005   Νερόμυλοι 1 1 1.400,00
006   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 1.400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 18, 2021, 11:51 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ayii Anargyri Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6047/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό