Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6049
UUID βάσης δεδομένων: 7ecbc38b-3fd4-42d0-870b-54e8a7928a11
Όνομα: Μηλιού
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Miliyu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Miliou
Μηλιού
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Miliou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.795,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.675,0 125,0 1.705,0 2.290,0
28,9% 2,2% 29,4% 39,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
15,00
1.301,00
1,2%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
16,00
1.498,00
1,1%
Καζάς Χρυσοχού:
16,00
1.498,00
1,1%
Καζάς Χρυσοχού:
26,00
2.566,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
234,50
26.828,64
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
1.675,00
242.196,00
0,7%
Καζάς Χρυσοχού:
8,00
709,00
1,1%
Καζάς Χρυσοχού:
17,00
1.421,00
1,2%
Καζάς Χρυσοχού:
14,00
1.711,00
0,8%
Καζάς Χρυσοχού:
17,00
1.440,00
1,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
125,00
15.511,00
0,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.705,00
185.167,00
0,9%
Καζάς Χρυσοχού:
11,00
1.025,00
1,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
70,00
8.641,00
0,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
2.290,00
262.074,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
5.795,00
704.948,00
0,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Abdullah γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μηλιού 380,00
Παπά Σάββας γιος του Χριστόφορου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μηλιού 715,00
Αρκάδιος γιος του παπά Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μηλιού 385,00
Γιωρκής γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μηλιού 255,00
Κυριάκης γιος του Λευτέρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μηλιού 625,00
Χριστόδουλος γιος του Λευτέρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μηλιού 930,00
Βασίλης γιος του Λευτέρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μηλιού 425,00
Χριστόδουλος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μηλιού 570,00
Χριστοφής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μηλιού 540,00
Γιωρκής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μηλιού 445,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 26 234,50 1.675,00
002   γη με βλάστηση 22 230,50 1.595,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 11 4,50 450,00
004   καλλιέργειες μουριάς 11 4,50 450,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 11 4,50 450,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 8 157,00 800,00
007   καπνά 2 1,00 20,00
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 2 1,00 20,00
009   δημητριακά 6 156,00 780,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 6 156,00 780,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 69,00 345,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 3 69,00 345,00
013   άλλη χρήση γης 4 4,00 80,00
014   αλώνι (harman) 4 4,00 80,00
015   αλώνι (harman yeri) 4 4,00 80,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 8 14 125,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 11 110,00
003   ελιά (zeytun 2) 5 11 110,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 2 10,00
005   αμυγδαλιά (badem 2) 2 2 10,00
006   χαρουπιές 1 1 5,00
007   χαρουπιά (harub 2) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 17 17 1.705,00
002   σπίτι (hane) 15 15 1.355,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   Μύλοι 1 1 250,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 11 70 2.290,00
002   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
003   αίγες (keçi̇) 2 55 440,00
004   βόδι (öküz) 8 14 1.750,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 7, 2020, 6:30 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μηλιού. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6049/ στις 16/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό