Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6050
UUID βάσης δεδομένων: a17b6a21-d64a-431b-9252-ab1130041780
Όνομα: Τέρα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Neza
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Tera
Τέρα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Terra
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 19.375,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
4.090,0 340,0 6.565,0 8.380,0
21,1% 1,8% 33,9% 43,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
33,00
1.301,00
2,5%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
35,00
1.498,00
2,3%
Καζάς Χρυσοχού:
35,00
1.498,00
2,3%
Καζάς Χρυσοχού:
47,00
2.566,00
1,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
528,25
26.828,64
2,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
4.090,00
242.196,00
1,7%
Καζάς Χρυσοχού:
32,00
709,00
4,5%
Καζάς Χρυσοχού:
36,00
1.421,00
2,5%
Καζάς Χρυσοχού:
45,00
1.711,00
2,6%
Καζάς Χρυσοχού:
36,00
1.440,00
2,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
340,00
15.511,00
2,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
6.565,00
185.167,00
3,5%
Καζάς Χρυσοχού:
30,00
1.025,00
2,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
351,00
8.641,00
4,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
8.380,00
262.074,00
3,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
19.375,00
704.948,00
2,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέρα 3.660,00
Ali γιος του Ala
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέρα 1.130,00
Κόρη του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέρα 330,00
Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέρα 0,00
Osman γιος του Ala Emin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέρα 1.175,00
Abdülbeyt γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέρα 2.800,00
Ala γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέρα 1.040,00
Abdül'aziz γιος του Ala Emin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέρα 1.065,00
Ali γιος του Ala
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέρα 390,00
Ala γιος του Ala
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τέρα 145,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 47 528,25 4.090,00
002   γη με βλάστηση 41 522,25 3.970,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 18 11,75 1.100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 18 11,75 1.100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 18 11,75 1.100,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 19 378,50 2.210,00
007   καπνά 1 0,50 10,00
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 1 0,50 10,00
009   βαμβάκι 5 14,00 380,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 1,00 30,00
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 8,00 200,00
012   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 2 5,00 150,00
013   δημητριακά 13 364,00 1.820,00
014   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 13 364,00 1.820,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 132,00 660,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 4 132,00 660,00
017   άλλη χρήση γης 6 6,00 120,00
018   αλώνι (harman) 6 6,00 120,00
019   αλώνι (harman yeri) 6 6,00 120,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 32 45 340,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 14 23 230,00
003   ελιά (zeytun 2) 14 23 230,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
005   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
006   χαρουπιές 17 21 105,00
007   χαρουπιά (harub 2) 17 21 105,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 36 36 6.565,00
002   σπίτι (hane) 32 32 2.865,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 200,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 200,00
005   Μύλοι 2 2 3.500,00
006   Νερόμυλοι 2 2 3.500,00
007   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 2 2 3.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 30 351 8.380,00
002   πρόβατα (agnam) 1 15 120,00
003   πρόβατα (koyun) 1 15 120,00
004   άλογο (bargi̇r) 6 9 1.600,00
005   φοράδα (kisrak) 3 5 1.000,00
006   αγελάδα (inek) 1 3 300,00
007   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
008   αίγες (keçi̇) 4 245 1.960,00
009   βόδι (öküz) 15 28 3.500,00
010   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 50 400,00
011   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 50 400,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 3:46 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τέρα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6050/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό