Όνομα: Τέρα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Neza
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Tera
Τέρα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Terra
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 10.495,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.300,0 105,0 4.235,0 3.855,0
21,9% 1,0% 40,4% 36,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
33,00
1.301,00
2,5%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
35,00
1.498,00
2,3%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
54,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
47,00
2.566,00
1,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Χρυσοχού:
317,25
16.584,14
1,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
2.300,00
108.773,50
2,1%
Καζάς Χρυσοχού:
32,00
709,00
4,5%
Καζάς Χρυσοχού:
36,00
1.421,00
2,5%
Καζάς Χρυσοχού:
10,00
800,00
1,3%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
94,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
105,00
8.196,00
1,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
4.235,00
79.627,00
5,3%
Καζάς Χρυσοχού:
30,00
1.025,00
2,9%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
270,00
6.228,00
4,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
3.855,00
112.516,00
3,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
10.495,00
306.662,50
3,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του Hüseyin
Τέρα 3.660,00
Ali γιος του Ala
Τέρα 1.130,00
Κόρη του Osman
Τέρα 330,00
Osman
Τέρα 0,00
Osman γιος του Ala Emin
Τέρα 1.175,00
Abdülbeyt γιος του Mustafa
Τέρα 2.800,00
Ala γιος του Mustafa
Τέρα 1.040,00
Abdül'aziz γιος του Ala Emin
Τέρα 1.065,00
Ali γιος του Ala
Τέρα 390,00
Ala γιος του Ala
Τέρα 145,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 47 336,75 2.535,00
002   γη με βλάστηση 41 335,75 2.515,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 18 5,25 525,00
004   καλλιέργειες μουριάς 18 5,25 525,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 18 5,25 525,00
006   19 198,50 1.330,00
007   καπνά 1 0,50 10,00
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 1 0,50 10,00
009   βαμβάκι 5 10,00 380,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 1,00 30,00
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 2 4,00 200,00
012   αρδευόμενο αγροτεμάχιο βαμβακιού (sulu penbe tarlası) 2 5,00 150,00
013   δημητριακά 13 188,00 940,00
014   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 13 188,00 940,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 4 132,00 660,00
016   αγροτεμάχιο (tarla) 4 132,00 660,00
017   6 1,00 20,00
018   αλώνι (harman) 6 1,00 20,00
019   αλώνι (harman yeri) 6 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 32 14 120,00
002   ελιές 14 10 100,00
003   ελιά (zeytun 2) 14 10 100,00
004   Σύνολο αμυγδαλιών 1 1 5,00
005   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
006   χαρουπιές 17 3 15,00
007   χαρουπιά (harub 2) 17 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 36 3 4.335,00
002   σπίτι (hane) 32 1 735,00
003   αγροτικά κτήρια 2 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 2 1 100,00
005   Μύλοι 2 1 3.500,00
006   Νερόμυλοι 2 1 3.500,00
007   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 2 1 3.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 30 303 4.955,00
002   πρόβατα (agnam) 1 15 120,00
003   πρόβατα (koyun) 1 15 120,00
004   άλογο (bargi̇r) 6 7 1.000,00
005   φοράδα (kisrak) 3 4 800,00
006   αγελάδα (inek) 1 3 300,00
007   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
008   αίγες (keçi̇) 4 245 1.960,00
009   βόδι (öküz) 15 7 875,00
010   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 25 200,00
011   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 25 200,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 3:46 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τέρα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6050/ στις 30/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό