Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6051
UUID βάσης δεδομένων: 92943dc7-6ebf-4c5b-b5aa-6b9cdaee1e60
Όνομα: Κρίτου Τέρα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Girit Tera
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kritou Tera
Κρίτου Τέρα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kritou Terra
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 32.400,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.505,0 155,0 17.090,0 6.650,0
26,3% 0,5% 52,7% 20,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
64,00
1.301,00
4,9%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
80,00
1.498,00
5,3%
Καζάς Χρυσοχού:
80,00
1.498,00
5,3%
Καζάς Χρυσοχού:
121,00
2.566,00
4,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
1.098,75
26.828,64
4,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
8.505,00
242.196,00
3,5%
Καζάς Χρυσοχού:
11,00
709,00
1,6%
Καζάς Χρυσοχού:
70,00
1.421,00
4,9%
Καζάς Χρυσοχού:
18,00
1.711,00
1,1%
Καζάς Χρυσοχού:
70,00
1.440,00
4,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
155,00
15.511,00
1,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
17.090,00
185.167,00
9,2%
Καζάς Χρυσοχού:
34,00
1.025,00
3,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
122,00
8.641,00
1,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
6.650,00
262.074,00
2,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
32.400,00
704.948,00
4,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Φίλιππος γιος του Λουκά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κρίτου Τέρα 840,00
Χριστόδουλος γιος του Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κρίτου Τέρα 170,00
Γιαννής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κρίτου Τέρα 415,00
Χαράλαμπος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κρίτου Τέρα 525,00
Νικόλας γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κρίτου Τέρα 530,00
Λουιζής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κρίτου Τέρα 575,00
Σάββας γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κρίτου Τέρα 605,00
Σολωμός γιος του Γερόλεμου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κρίτου Τέρα 810,00
Χριστόδουλος γιος του Θοδωρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κρίτου Τέρα 110,00
Γιαννής γιος του Αρέστ[η]
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κρίτου Τέρα 115,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 121 1.098,75 8.505,00
002   γη με βλάστηση 112 1.089,75 8.325,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 58 24,00 2.290,00
004   καλλιέργειες μουριάς 58 24,00 2.290,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 57 23,75 2.270,00
006   κήπος με άκαρπες μουριές (dut olmayan bağçe) 1 0,25 20,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 48 861,75 5.015,00
008   βαμβάκι 1 0,50 15,00
009   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 0,50 15,00
010   αμπέλι 11 19,25 790,00
011   αμπέλι (bağ) 11 19,25 790,00
012   δημητριακά 36 842,00 4.210,00
013   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 36 842,00 4.210,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 6 204,00 1.020,00
015   αγροτεμάχιο (tarla) 6 204,00 1.020,00
016   άλλη χρήση γης 9 9,00 180,00
017   αλώνι (harman) 9 9,00 180,00
018   αλώνι (harman yeri) 9 9,00 180,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 11 18 155,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 8 13 130,00
003   ελιά (zeytun 2) 8 13 130,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 2 10,00
005   αμυγδαλιά (badem 2) 1 2 10,00
006   χαρουπιές 2 3 15,00
007   χαρουπιά (harub 2) 2 3 15,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 70 70 17.090,00
002   σπίτι (hane) 59 59 5.040,00
003   Μύλοι 11 11 12.050,00
004   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 250,00
005   Νερόμυλοι 10 10 11.800,00
006   νερόμυλος σε αχρησία (battal su değirmeni) 1 1 1.800,00
007   άλλος νερόμυλος (diğer su değirmeni) 1 1 1.000,00
008   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 8 8 9.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 34 122 6.650,00
002   πρόβατα (agnam) 3 35 280,00
003   πρόβατα (koyun) 3 35 280,00
004   άλογο (bargi̇r) 2 3 600,00
005   φοράδα (kisrak) 2 3 600,00
006   αγελάδα (inek) 2 2 200,00
007   βόδι (öküz) 25 42 5.250,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 2 40 320,00
009   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 40 320,00
Τελευταία επεξεργασία: Απρίλ. 16, 2019, 11:05 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κρίτου Τέρα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6051/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό