Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6052
UUID βάσης δεδομένων: b69cee66-cb29-4f46-b39e-32c68ce21df4
Όνομα: Χόλη (του)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Hulu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Choli
Χόλη (του)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kholi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 3.140,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.560,0 110,0 770,0 700,0
49,7% 3,5% 24,5% 22,3%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
10,00
1.301,00
0,8%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
10,00
1.498,00
0,7%
Καζάς Χρυσοχού:
10,00
1.498,00
0,7%
Καζάς Χρυσοχού:
10,00
2.566,00
0,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
180,50
26.828,64
0,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
1.560,00
242.196,00
0,6%
Καζάς Χρυσοχού:
13,00
709,00
1,8%
Καζάς Χρυσοχού:
10,00
1.421,00
0,7%
Καζάς Χρυσοχού:
15,00
1.711,00
0,9%
Καζάς Χρυσοχού:
10,00
1.440,00
0,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
110,00
15.511,00
0,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
770,00
185.167,00
0,4%
Καζάς Χρυσοχού:
3,00
1.025,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
6,00
8.641,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
700,00
262.074,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
3.140,00
704.948,00
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Γιαννής γιος του παπά Θοδωρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χόλη (του) 580,00
Μάρκος γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χόλη (του) 505,00
Γιαννής γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χόλη (του) 215,00
Αργύρης γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χόλη (του) 85,00
Γιαννής γιος του Ζουλιέν
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χόλη (του) 85,00
Χριστίνα Ανδρέα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χόλη (του) 85,00
Γιαννής γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χόλη (του) 85,00
Χαράλαμπος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χόλη (του) 50,00
Χαμάλης Σάββας γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χόλη (του) 315,00
Γιαννής γιος του Φώτη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χόλη (του) 135,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 10 180,50 1.560,00
002   γη με βλάστηση 8 79,50 540,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 1,25 125,00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 1,25 125,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 3 1,25 125,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 45,25 250,00
007   καπνά 1 0,25 25,00
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 1 0,25 25,00
009   δημητριακά 3 45,00 225,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 45,00 225,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 33,00 165,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 1 33,00 165,00
013   άλλη χρήση γης 1 1,00 20,00
014   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
015   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 100,00 1.000,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 100,00 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 15 110,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 5 7 70,00
003   ελιά (zeytun 2) 5 7 70,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 3 3 15,00
005   αμυγδαλιά (badem 2) 3 3 15,00
006   χαρουπιές 5 5 25,00
007   χαρουπιά (harub 2) 5 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 10 10 770,00
002   σπίτι (hane) 10 10 770,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 6 700,00
002   αγελάδα (inek) 1 2 200,00
003   βόδι (öküz) 2 4 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Απρίλ. 21, 2019, 10:45 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Χόλη (του). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6052/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό