Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6053
UUID βάσης δεδομένων: 1b5360d8-fbc9-444b-b4a1-dc65ecd3cf9e
Όνομα: Σκούλλη (του)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İskulli
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Skoulli
Σκούλλη (του)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Skoulli
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.645,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.760,0 250,0 1.210,0 1.425,0
37,9% 5,4% 26,0% 30,7%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Σκούλλη (του) (Αυτή η εγγραφή) 3.595 77,40%
Ayios Aristos Çiftlik-i Tursina 1.050 22,60%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
12,00
1.301,00
0,9%
Καζάς Χρυσοχού:
2,00
31,00
6,5%
Καζάς Χρυσοχού:
13,00
1.498,00
0,9%
Καζάς Χρυσοχού:
13,00
1.498,00
0,9%
Καζάς Χρυσοχού:
13,00
2.566,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
260,00
26.828,64
1,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
1.760,00
242.196,00
0,7%
Καζάς Χρυσοχού:
11,00
709,00
1,6%
Καζάς Χρυσοχού:
12,00
1.421,00
0,8%
Καζάς Χρυσοχού:
26,00
1.711,00
1,5%
Καζάς Χρυσοχού:
12,00
1.440,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
250,00
15.511,00
1,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.210,00
185.167,00
0,7%
Καζάς Χρυσοχού:
7,00
1.025,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
12,00
8.641,00
0,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.425,00
262.074,00
0,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
4.645,00
704.948,00
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σκούλλη (του) 335,00
Ali γιος του Ala
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σκούλλη (του) 465,00
Salih γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σκούλλη (του) 315,00
Abdürrezzak γιος του Emin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σκούλλη (του) 185,00
Hasan γιος του 'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σκούλλη (του) 150,00
Κόρη του Ala
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σκούλλη (του) 70,00
Ala
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Σκούλλη (του) 0,00
Γαβριήλ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σκούλλη (του) 730,00
Γιαννής γιος του Θωμά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σκούλλη (του) 250,00
Κωνσταντίνος γιος του Βασίλη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σκούλλη (του) 330,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 13 260,00 1.760,00
002   γη με βλάστηση 13 260,00 1.760,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 7 4,75 475,00
004   καλλιέργειες μουριάς 7 4,75 475,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 7 4,75 475,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 167,25 845,00
007   καπνά 1 0,25 10,00
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 1 0,25 10,00
009   δημητριακά 3 167,00 835,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 167,00 835,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 2 88,00 440,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 2 88,00 440,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 11 26 250,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 8 23 230,00
003   ελιά (zeytun 2) 8 23 230,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
005   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
006   καρυδιά 1 1 10,00
007   καρυδιά (ceviz 2) 1 1 10,00
008   χαρουπιές 1 1 5,00
009   χαρουπιά (harub 2) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 12 12 1.210,00
002   σπίτι (hane) 11 11 960,00
003   Μύλοι 1 1 250,00
004   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 12 1.425,00
002   αγελάδα (inek) 2 3 300,00
003   βόδι (öküz) 5 9 1.125,00
Τελευταία επεξεργασία: Απρίλ. 22, 2019, 11:14 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σκούλλη (του). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6053/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό