Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6055
UUID βάσης δεδομένων: 48a32db0-6bd1-45fc-9ca1-fcf4d08a595a
Όνομα: Γιόλου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yolu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Giolou
Γιόλου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Yiolou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 28.740,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
12.457,5 510,0 5.680,0 10.093,0
43,3% 1,8% 19,8% 35,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
44,00
1.301,00
3,4%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
53,00
1.498,00
3,5%
Καζάς Χρυσοχού:
53,00
1.498,00
3,5%
Καζάς Χρυσοχού:
152,00
2.566,00
5,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
1.660,25
26.828,64
6,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
12.457,50
242.196,00
5,1%
Καζάς Χρυσοχού:
35,00
709,00
4,9%
Καζάς Χρυσοχού:
44,00
1.421,00
3,1%
Καζάς Χρυσοχού:
64,00
1.711,00
3,7%
Καζάς Χρυσοχού:
44,00
1.440,00
3,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
510,00
15.511,00
3,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
5.680,00
185.167,00
3,1%
Καζάς Χρυσοχού:
42,00
1.025,00
4,1%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
195,00
8.641,00
2,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
10.093,00
262.074,00
3,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
28.740,50
704.948,00
4,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Σάββας γιος του Παυλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γιόλου 690,00
Φιλιππής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γιόλου 1.200,00
Ηλίας γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γιόλου 540,00
Μάρκος γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γιόλου 940,00
Ονούφριος γιος του παπά Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γιόλου 750,00
Θοδωρής γιος του Γραβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γιόλου 775,00
Γιαννής γιος του παπά Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γιόλου 1.100,00
Σάββας γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γιόλου 620,00
Σάββας Κουτουσιάτης
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γιόλου 1.245,00
Ευθύμιος γιος του παπά Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γιόλου 665,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 152 1.660,25 12.457,50
002   γη με βλάστηση 138 1.646,25 12.177,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 36 18,00 1.750,00
004   καλλιέργειες μουριάς 36 18,00 1.750,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 35 17,00 1.700,00
006   κήπος με άκαρπες μουριές (dut olmayan bağçe) 1 1,00 50,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 94 1.266,25 8.617,50
008   καπνά 17 6,50 145,00
009   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 17 6,50 145,00
010   βαμβάκι 17 33,00 965,00
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 17 33,00 965,00
012   αμπέλι 28 39,25 1.570,00
013   αμπέλι (bağ) 28 39,25 1.570,00
014   δημητριακά 32 1.187,50 5.937,50
015   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 32 1.187,50 5.937,50
016   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 8 362,00 1.810,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 8 362,00 1.810,00
018   άλλη χρήση γης 14 14,00 280,00
019   αλώνι (harman) 14 14,00 280,00
020   αλώνι (harman yeri) 14 14,00 280,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 35 64 510,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 21 38 380,00
003   ελιά (zeytun 2) 21 38 380,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 14 26 130,00
005   αμυγδαλιά (badem 2) 14 26 130,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 44 44 5.680,00
002   σπίτι (hane) 41 41 5.230,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 200,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 200,00
005   Μύλοι 1 1 250,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 42 195 10.093,00
002   αγελάδα (inek) 3 5 500,00
003   αίγες (keçi̇) 1 15 120,00
004   βόδι (öküz) 35 69 8.625,00
005   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 3 106 848,00
006   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 3 106 848,00
Τελευταία επεξεργασία: Απρίλ. 23, 2019, 8:31 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γιόλου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6055/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό