Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6057
UUID βάσης δεδομένων: f2a59575-647a-4978-a027-5e0cdacf0cd0
Όνομα: Μακούντα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Makunda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Makounta
Μακούντα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Magounda
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 16.717,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.432,5 335,0 5.400,0 8.550,0
14,6% 2,0% 32,3% 51,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
29,00
1.301,00
2,2%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
32,00
1.498,00
2,1%
Καζάς Χρυσοχού:
32,00
1.498,00
2,1%
Καζάς Χρυσοχού:
36,00
2.566,00
1,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
391,50
26.828,64
1,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
2.432,50
242.196,00
1,0%
Καζάς Χρυσοχού:
22,00
709,00
3,1%
Καζάς Χρυσοχού:
35,00
1.421,00
2,5%
Καζάς Χρυσοχού:
41,00
1.711,00
2,4%
Καζάς Χρυσοχού:
39,00
1.440,00
2,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
335,00
15.511,00
2,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
5.400,00
185.167,00
2,9%
Καζάς Χρυσοχού:
29,00
1.025,00
2,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
394,00
8.641,00
4,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
8.550,00
262.074,00
3,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
16.717,50
704.948,00
2,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μακούντα 370,00
Ala γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μακούντα 375,00
Mustafa γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μακούντα 135,00
Ala γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μακούντα 105,00
Mustafa γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μακούντα 1.532,50
Ala γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μακούντα 225,00
Şerife κόρη του Dede
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μακούντα 90,00
Dede
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μακούντα 0,00
Şerif κόρη του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μακούντα 325,00
Sa'id γιος του Ala
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μακούντα 580,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 36 391,50 2.432,50
002   γη με βλάστηση 30 385,50 2.312,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 50,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 50,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 50,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 28 384,75 2.237,50
007   καπνά 12 8,75 182,50
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 12 8,75 182,50
009   βαμβάκι 3 7,00 210,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 3 7,00 210,00
011   δημητριακά 13 369,00 1.845,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 13 369,00 1.845,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 0,25 25,00
014   κήπος (bağçe) 1 0,25 25,00
015   άλλη χρήση γης 6 6,00 120,00
016   αλώνι (harman) 6 6,00 120,00
017   αλώνι (harman yeri) 6 6,00 120,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 22 41 335,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 10 19 200,00
003   ελιά (zeytun 2) 10 19 200,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 10 20 120,00
005   αμυγδαλιά (badem 2) 10 20 120,00
006   καρυδιά 1 1 10,00
007   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
008   χαρουπιές 1 1 5,00
009   χαρουπιά (harub 2) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 35 39 5.400,00
002   σπίτι (hane) 25 25 2.155,00
003   αγροτικά κτήρια 4 4 400,00
004   μάντρα (mandıra) 4 4 400,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 6 45,00
006   κυψέλη (ari kovani) 3 6 45,00
007   Μύλοι 3 4 2.800,00
008   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 2 2 200,00
009   Νερόμυλοι 1 2 2.600,00
010   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 2 2.600,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 29 394 8.550,00
002   πρόβατα (agnam) 3 95 760,00
003   πρόβατα (koyun) 3 95 760,00
004   άλογο (bargi̇r) 4 7 1.400,00
005   φοράδα (kisrak) 2 4 800,00
006   αγελάδα (inek) 6 11 1.100,00
007   αίγες (keçi̇) 4 175 1.400,00
008   βόδι (öküz) 11 26 3.250,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 80 640,00
010   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 80 640,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2019, 12:07 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μακούντα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6057/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό