Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6059
UUID βάσης δεδομένων: 8c41cd08-7e34-4c26-9d92-e7021ef18572
Όνομα: Νέο Χωριό (Πάφου)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İnya Horko
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Neo Chorio (Pafou)
Νέο Χωριό (Πάφου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Neokhorion
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.525,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.860,0 20,0 235,0 410,0
73,7% 0,8% 9,3% 16,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
6,00
1.301,00
0,5%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
6,00
1.498,00
0,4%
Καζάς Χρυσοχού:
6,00
1.498,00
0,4%
Καζάς Χρυσοχού:
5,00
2.566,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
117,75
26.828,64
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
1.860,00
242.196,00
0,8%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
709,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
4,00
1.421,00
0,3%
Καζάς Χρυσοχού:
2,00
1.711,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
4,00
1.440,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
20,00
15.511,00
0,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
235,00
185.167,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
2,00
1.025,00
0,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
22,00
8.641,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
410,00
262.074,00
0,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
2.525,00
704.948,00
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Δημήτρης γιος του Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νέο Χωριό (Πάφου) 75,00
Σάββας γιος του Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νέο Χωριό (Πάφου) 25,00
Μιχαήλ γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νέο Χωριό (Πάφου) 80,00
Αργύρης γιος του παπά Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νέο Χωριό (Πάφου) 515,00
Γιαννής γιος του Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νέο Χωριό (Πάφου) 160,00
Παρασκευάς
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Νέο Χωριό (Πάφου) 70,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 117,75 1.860,00
002   γη με βλάστηση 4 37,75 260,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 0,75 75,00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 0,75 75,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 3 0,75 75,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 37,00 185,00
007   δημητριακά 1 37,00 185,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 37,00 185,00
009   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 80,00 1.600,00
010   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 80,00 1.600,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 2 20,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 2 20,00
003   ελιά (zeytun 2) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 4 4 235,00
002   σπίτι (hane) 4 4 235,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 22 410,00
002   αίγες (keçi̇) 1 20 160,00
003   βόδι (öküz) 1 2 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 3:49 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Νέο Χωριό (Πάφου). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6059/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό