Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6059
UUID βάσης δεδομένων: 8c41cd08-7e34-4c26-9d92-e7021ef18572
Όνομα: Νέο Χωριό (Πάφου)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İnya Horko
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Neo Chorio (Pafou)
Νέο Χωριό (Πάφου)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Neokhorion
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 2.425,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.810,0 20,0 185,0 410,0
74,6% 0,8% 7,6% 16,9%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
6,00
1.301,00
0,5%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
6,00
1.498,00
0,4%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
54,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
5,00
2.566,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Χρυσοχού:
117,25
16.584,14
0,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
1.810,00
108.773,50
1,7%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
709,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
4,00
1.421,00
0,3%
Καζάς Χρυσοχού:
2,00
800,00
0,3%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
94,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
20,00
8.196,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
185,00
79.627,00
0,2%
Καζάς Χρυσοχού:
2,00
1.025,00
0,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
22,00
6.228,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
410,00
112.516,00
0,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
2.425,00
306.662,50
0,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Δημήτρης γιος του Κυριακού
Νέο Χωριό (Πάφου) 75,00
Σάββας γιος του Κυριακού
Νέο Χωριό (Πάφου) 25,00
Μιχαήλ γιος του Σάββα
Νέο Χωριό (Πάφου) 80,00
Αργύρης γιος του παπά Γιωρκή
Νέο Χωριό (Πάφου) 515,00
Γιαννής γιος του Κυριακού
Νέο Χωριό (Πάφου) 160,00
Παρασκευάς
Νέο Χωριό (Πάφου) 70,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 5 117,25 1.810,00
002   γη με βλάστηση 4 37,25 210,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 3 0,25 25,00
004   καλλιέργειες μουριάς 3 0,25 25,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 3 0,25 25,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 37,00 185,00
007   δημητριακά 1 37,00 185,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 37,00 185,00
009   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 80,00 1.600,00
010   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 80,00 1.600,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 2 20,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 2 20,00
003   ελιά (zeytun 2) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 4 1 185,00
002   σπίτι (hane) 4 1 185,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 22 410,00
002   αίγες (keçi̇) 1 20 160,00
003   βόδι (öküz) 1 2 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 3:49 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Νέο Χωριό (Πάφου). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6059/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό