Όνομα: Γουδί
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vurri
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Goudi
Γουδί
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Goudhi
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.405,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.635,0 220,0 1.285,0 1.395,0
37,1% 5,0% 29,2% 31,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Γουδί (Αυτή η εγγραφή) 4.405 100,00%
Çiko Manastırı Çiko Manastırı 0 0,00%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
20,00
1.301,00
1,5%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
19,00
1.498,00
1,3%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
54,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
46,00
2.566,00
1,8%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Χρυσοχού:
292,25
16.584,14
1,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
1.635,00
108.773,50
1,5%
Καζάς Χρυσοχού:
13,00
709,00
1,8%
Καζάς Χρυσοχού:
21,00
1.421,00
1,5%
Καζάς Χρυσοχού:
19,00
800,00
2,4%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
94,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
220,00
8.196,00
2,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.285,00
79.627,00
1,6%
Καζάς Χρυσοχού:
18,00
1.025,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
43,00
6.228,00
0,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.395,00
112.516,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
4.405,00
306.662,50
1,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του Ala
Γουδί 460,00
Ala γιος του Osman
Γουδί 605,00
Ali γιος του Ala
Γουδί 495,00
Ala γιος του Halil
Γουδί 1.410,00
Hasan γιος του Veli
Γουδί 560,00
Salih γιος του Süleyman
Γουδί 480,00
İsma'il γιος του Osman
Γουδί 105,00
Mehmed γιος του Süleyman
Γουδί 505,00
Abdülhalim γιος του İsmail
Γουδί 465,00
Abdullah γιος του Ala
Γουδί 910,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 46 383,50 2.540,00
002   γη με βλάστηση 38 284,50 2.030,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 9 3,25 330,00
004   καλλιέργειες μουριάς 9 3,25 330,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 9 3,25 330,00
006   16 86,25 635,00
007   καπνά 7 2,75 55,00
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 6 1,75 35,00
009   κήπος με καπνά (duhan bağçesi) 1 1,00 20,00
010   βαμβάκι 1 1,00 30,00
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 1,00 30,00
012   αμπέλι 1 2,00 80,00
013   αμπέλι (bağ) 1 2,00 80,00
014   δημητριακά 7 80,50 470,00
015   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 79,00 395,00
016   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 4 1,50 75,00
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 13 195,00 1.065,00
018   μη αρδευόμενος κήπος (susuz bağçe) 1 2,00 100,00
019   αγροτεμάχιο (tarla) 12 193,00 965,00
020   4 1,00 20,00
021   αλώνι (harman) 4 1,00 20,00
022   αλώνι (harman yeri) 4 1,00 20,00
023   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 98,00 490,00
024   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 98,00 490,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 27 230,00
002   ελιές 10 19 190,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 8 80,00
004   ελιά (zeytun 2) 9 11 110,00
005   Σύνολο αμυγδαλιών 3 8 40,00
006   αμυγδαλιά (badem 2) 3 8 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 21 3 1.385,00
002   σπίτι (hane) 18 1 1.085,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   Μύλοι 2 1 200,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 18 48 1.595,00
002   άλογο (bargi̇r) 3 4 800,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
005   αίγες (keçi̇) 2 40 320,00
006   βόδι (öküz) 12 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 13, 2020, 12:20 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γουδί. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6061/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό