Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6061
UUID βάσης δεδομένων: 619570bd-8609-4370-9568-4f866c1de663
Όνομα: Γουδί
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Vurri
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Goudi
Γουδί
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Goudhi
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.640,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.175,0 290,0 2.580,0 3.595,0
32,9% 3,0% 26,8% 37,3%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Γουδί (Αυτή η εγγραφή) 9.640 100,00%
Çiko Manastırı Çiko Manastırı 0 0,00%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
20,00
1.301,00
1,5%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
19,00
1.498,00
1,3%
Καζάς Χρυσοχού:
19,00
1.498,00
1,3%
Καζάς Χρυσοχού:
46,00
2.566,00
1,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
449,50
26.828,64
1,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
3.175,00
242.196,00
1,3%
Καζάς Χρυσοχού:
13,00
709,00
1,8%
Καζάς Χρυσοχού:
21,00
1.421,00
1,5%
Καζάς Χρυσοχού:
33,00
1.711,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
21,00
1.440,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
290,00
15.511,00
1,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
2.580,00
185.167,00
1,4%
Καζάς Χρυσοχού:
18,00
1.025,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
64,00
8.641,00
0,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
3.595,00
262.074,00
1,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
9.640,00
704.948,00
1,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ali γιος του Ala
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γουδί 460,00
Ala γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γουδί 605,00
Ali γιος του Ala
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γουδί 495,00
Ala γιος του Halil
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γουδί 1.410,00
Hasan γιος του Veli
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γουδί 560,00
Salih γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γουδί 480,00
İsma'il γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γουδί 105,00
Mehmed γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γουδί 505,00
Abdülhalim γιος του İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γουδί 465,00
Abdullah γιος του Ala
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Γουδί 910,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 46 449,50 3.175,00
002   γη με βλάστηση 38 347,50 2.605,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 9 6,25 530,00
004   καλλιέργειες μουριάς 9 6,25 530,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 9 6,25 530,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 16 89,25 725,00
007   καπνά 7 4,75 95,00
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 6 3,75 75,00
009   κήπος με καπνά (duhan bağçesi) 1 1,00 20,00
010   βαμβάκι 1 1,00 30,00
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 1 1,00 30,00
012   αμπέλι 1 2,00 80,00
013   αμπέλι (bağ) 1 2,00 80,00
014   δημητριακά 7 81,50 520,00
015   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 79,00 395,00
016   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 4 2,50 125,00
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 13 252,00 1.350,00
018   μη αρδευόμενος κήπος (susuz bağçe) 1 2,00 100,00
019   αγροτεμάχιο (tarla) 12 250,00 1.250,00
020   άλλη χρήση γης 4 4,00 80,00
021   αλώνι (harman) 4 4,00 80,00
022   αλώνι (harman yeri) 4 4,00 80,00
023   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 98,00 490,00
024   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 98,00 490,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 33 290,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 10 25 250,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 8 80,00
004   ελιά (zeytun 2) 9 17 170,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 3 8 40,00
006   αμυγδαλιά (badem 2) 3 8 40,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 21 21 2.580,00
002   σπίτι (hane) 18 18 2.080,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   Μύλοι 2 2 400,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 18 64 3.595,00
002   άλογο (bargi̇r) 3 4 800,00
003   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
005   αίγες (keçi̇) 2 40 320,00
006   βόδι (öküz) 12 19 2.375,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 13, 2020, 12:20 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γουδί. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6061/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό