Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6062
UUID βάσης δεδομένων: d3c21bda-14ae-4f04-af72-b9e012a92ac7
Όνομα: Çiko Manastırı
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Çiko Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Γουδί
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 0,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Γουδί:
1,00
20,00
5,0%
Γουδί:
0,00
1,00
0,0%
Γουδί:
0,00
19,00
0,0%
Γουδί:
0,00
19,00
0,0%
Γουδί:
0,00
46,00
0,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Γουδί:
0,00
449,50
0,0%
Γαίες (αξία)
Γουδί:
0,00
3.175,00
0,0%
Γουδί:
0,00
13,00
0,0%
Γουδί:
0,00
21,00
0,0%
Γουδί:
0,00
33,00
0,0%
Γουδί:
0,00
21,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Γουδί:
0,00
290,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Γουδί:
0,00
2.580,00
0,0%
Γουδί:
0,00
18,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Γουδί:
0,00
64,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Γουδί:
0,00
3.595,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Γουδί:
0,00
9.640,00
0,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 1, 2021, 5:28 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Çiko Manastırı. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6062/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό