Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6063
UUID βάσης δεδομένων: 6715d1bc-9e07-4ba6-8dba-6c6e4ea7f164
Όνομα: Κόκκινα (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Koçina
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kokkina
Κόκκινα (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kokkina
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.095,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.140,0 270,0 1.820,0 3.865,0
26,4% 3,3% 22,5% 47,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
16,00
1.301,00
1,2%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
16,00
1.498,00
1,1%
Καζάς Χρυσοχού:
16,00
1.498,00
1,1%
Καζάς Χρυσοχού:
22,00
2.566,00
0,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
402,50
26.828,64
1,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
2.140,00
242.196,00
0,9%
Καζάς Χρυσοχού:
15,00
709,00
2,1%
Καζάς Χρυσοχού:
19,00
1.421,00
1,3%
Καζάς Χρυσοχού:
28,00
1.711,00
1,6%
Καζάς Χρυσοχού:
19,00
1.440,00
1,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
270,00
15.511,00
1,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.820,00
185.167,00
1,0%
Καζάς Χρυσοχού:
24,00
1.025,00
2,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
193,00
8.641,00
2,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
3.865,00
262.074,00
1,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
8.095,00
704.948,00
1,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Osman γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κόκκινα (τα) 700,00
Abdullah γιος του Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κόκκινα (τα) 460,00
Rahvan γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κόκκινα (τα) 725,00
Ali γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κόκκινα (τα) 635,00
Mestan γιος του Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κόκκινα (τα) 780,00
Şükri γιος του Derviş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κόκκινα (τα) 580,00
Hasan γιος του Derviş
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κόκκινα (τα) 440,00
Osman γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κόκκινα (τα) 465,00
Mustafa γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κόκκινα (τα) 370,00
Osman γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κόκκινα (τα) 705,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 22 402,50 2.140,00
002   γη με βλάστηση 2 25,50 135,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 10,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 10,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 10,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 25,00 125,00
007   αγροτεμάχιο (tarla) 1 25,00 125,00
008   άλλη χρήση γης 8 8,00 160,00
009   αλώνι (harman) 8 8,00 160,00
010   αλώνι (harman yeri) 6 6,00 120,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 12 369,00 1.845,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 12 369,00 1.845,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 15 28 270,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 13 26 260,00
003   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 1 1 10,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 11 23 230,00
005   ελιά (zeytun 2) 1 2 20,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
007   αμυγδαλιά (badem 2) 1 1 5,00
008   χαρουπιές 1 1 5,00
009   χαρουπιά (harub 2) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 19 19 1.820,00
002   σπίτι (hane) 15 15 1.420,00
003   αγροτικά κτήρια 4 4 400,00
004   μάντρα (mandıra) 4 4 400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 18 187 2.365,00
002   αγελάδα (inek) 2 2 300,00
003   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
004   αίγες (keçi̇) 11 180 1.440,00
005   βόδι (öküz) 5 5 625,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 20, 2019, 2:50 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κόκκινα (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6063/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό