Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6064
UUID βάσης δεδομένων: 36381f5e-7437-496e-99a0-62cae9b9f1c5
Όνομα: Πομός
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Pomo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pomos
Πομός
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pomos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.863,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.050,0 495,0 2.630,0 5.688,0
25,7% 4,2% 22,2% 47,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
28,00
1.301,00
2,2%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
29,00
1.498,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
29,00
1.498,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
31,00
2.566,00
1,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
580,50
26.828,64
2,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
3.050,00
242.196,00
1,3%
Καζάς Χρυσοχού:
29,00
709,00
4,1%
Καζάς Χρυσοχού:
29,00
1.421,00
2,0%
Καζάς Χρυσοχού:
52,00
1.711,00
3,0%
Καζάς Χρυσοχού:
29,00
1.440,00
2,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
495,00
15.511,00
3,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
2.630,00
185.167,00
1,4%
Καζάς Χρυσοχού:
31,00
1.025,00
3,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
406,00
8.641,00
4,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
5.688,00
262.074,00
2,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
11.863,00
704.948,00
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πομός 720,00
İsmail γιος του Dede
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πομός 775,00
Hasan γιος του Dede
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πομός 360,00
Σολωμός γιος του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πομός 455,00
Χριστόδουλος γιος του Χαράλαμπου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πομός 160,00
Γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πομός 590,00
Μάριος γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πομός 330,00
Γιαννής γιος του Λαζαρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πομός 150,00
Μιχαήλ γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πομός 551,00
Χριστόδουλος γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πομός 594,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 31 580,50 3.050,00
002   γη με βλάστηση 2 42,50 260,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 50,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 50,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 50,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 42,00 210,00
007   δημητριακά 1 42,00 210,00
008   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 42,00 210,00
009   άλλη χρήση γης 5 5,00 100,00
010   αλώνι (harman) 5 5,00 100,00
011   αλώνι (harman yeri) 5 5,00 100,00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 24 533,00 2.690,00
013   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 24 533,00 2.690,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 29 52 495,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 24 47 470,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 16 30 300,00
004   ελιά (zeytun 2) 8 17 170,00
005   χαρουπιές 5 5 25,00
006   χαρουπιά (harub 2) 5 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 29 29 2.630,00
002   σπίτι (hane) 29 29 2.630,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 29 404 5.188,00
002   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
003   αίγες (keçi̇) 18 387 3.088,00
004   βόδι (öküz) 10 16 2.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 20, 2019, 3:34 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πομός. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6064/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό