Όνομα: Γιαλιά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yalya
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Gialia
Γιαλιά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Yalia
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.383,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.782,5 270,0 2.690,0 1.731,0
27,9% 4,2% 42,1% 27,1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
41,00
1.301,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
0,00
31,00
0,0%
Καζάς Χρυσοχού:
47,00
1.498,00
3,1%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
54,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
61,00
2.566,00
2,4%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Χρυσοχού:
318,25
16.584,14
1,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
1.782,50
108.773,50
1,6%
Καζάς Χρυσοχού:
35,00
709,00
4,9%
Καζάς Χρυσοχού:
51,00
1.421,00
3,6%
Καζάς Χρυσοχού:
25,00
800,00
3,1%
Καζάς Χρυσοχού:
3,00
94,00
3,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
270,00
8.196,00
3,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
2.690,00
79.627,00
3,4%
Καζάς Χρυσοχού:
18,00
1.025,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
160,00
6.228,00
2,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.731,00
112.516,00
1,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
6.383,50
306.662,50
2,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Sa'id γιος του Ala
Γιαλιά 335,00
Mustafa γιος του Hasan
Γιαλιά 130,00
Mustafa γιος του Ramazan
Γιαλιά 220,00
Osman γιος του Ala
Γιαλιά 160,00
Osman γιος του İbrahim
Γιαλιά 675,00
Γιαλιά 180,00
Hasan
Γιαλιά 0,00
Mustafa γιος του Ala
Γιαλιά 155,00
Κόρη του Ramazan
Γιαλιά 2.790,00
Ramazan
Γιαλιά 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 61 402,25 2.532,50
002   γη με βλάστηση 48 273,25 1.897,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 14 2,00 225,00
004   καλλιέργειες μουριάς 14 2,00 225,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 14 2,00 225,00
006   12 263,50 1.340,00
007   βαμβάκι 1 1,50 30,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 1,50 30,00
009   δημητριακά 11 262,00 1.310,00
010   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 11 262,00 1.310,00
011   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 22 7,75 332,50
012   κήπος (bağçe) 3 0,50 50,00
013   κήπος με φρούτα (meyve bahçesi) 18 3,25 242,50
014   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 1 4,00 40,00
015   1 1,00 20,00
016   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
017   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
018   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 12 128,00 615,00
019   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 12 128,00 615,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 35 51 450,00
002   ελιές 19 30 300,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 16 25 250,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 2 20,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 2 3 30,00
006   Σύνολο αμυγδαλιών 3 4 20,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
008   αμυγδαλιά (badem 2) 2 3 15,00
009   καρυδιές 5 8 80,00
010   καρυδιές (şecer-i ceviz) 3 4 40,00
011   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 3 30,00
012   καρυδιά (ceviz 2) 1 1 10,00
013   χαρουπιές 8 9 50,00
014   χαρουπιά (harub 2) 4 6 30,00
015   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 1 5,00
016   χαρουπιές (harub eşcarı) 2 1 10,00
017   χαρουπιές (şecer-i harub) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 51 8 4.290,00
002   σπίτι (hane) 41 2 430,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 100,00
004   αγροτικά κτήρια 4 1 100,00
005   μάντρα (mandıra) 4 1 100,00
006   1 2 10,00
007   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
008   Μύλοι 5 3 3.750,00
009   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 1 450,00
010   Νερόμυλοι 3 2 3.300,00
011   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 2 1 1.900,00
012   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen (muhtemelen su değirmeni, değerinden anlaşılır)) 1 1 1.400,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 18 201 2.051,00
002   πρόβατα (agnam) 3 100 800,00
003   πρόβατα (koyun) 2 80 640,00
004   αγελάδα (inek) 1 1 100,00
005   αίγες (keçi̇) 6 97 776,00
006   βόδι (öküz) 8 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 28, 2020, 11:30 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γιαλιά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6066/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό