Όνομα: Κάθικας
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kadika
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kathikas
Κάθικας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kathikas
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.889,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3.276,5 150,0 780,0 1.783,0
55,6% 2,5% 13,2% 30,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
32,00
1.301,00
2,5%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
36,00
1.498,00
2,4%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
54,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
94,00
2.566,00
3,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Χρυσοχού:
418,00
16.584,14
2,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
3.276,50
108.773,50
3,0%
Καζάς Χρυσοχού:
2,00
709,00
0,3%
Καζάς Χρυσοχού:
32,00
1.421,00
2,3%
Καζάς Χρυσοχού:
15,00
800,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
94,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
150,00
8.196,00
1,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
780,00
79.627,00
1,0%
Καζάς Χρυσοχού:
23,00
1.025,00
2,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
97,00
6.228,00
1,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.783,00
112.516,00
1,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
5.889,50
306.662,50
1,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιαννής γιος του Σάββα
Κάθικας 857,50
Γιαννής γιος του Νικόλα
Κάθικας 650,00
Παναγιώτης γιος του Αργύρη
Κάθικας 617,50
Άγγελος γιος του Αργύρη
Κάθικας 100,00
Γιαννής γιος του παπά Ανδρέα
Κάθικας 595,00
Χατζή Νικόλας γιος του Χατζή Συμεών
Κάθικας 390,00
Γιωρκής γιος του Αργύρη
Κάθικας 765,00
Γιαννής γιος του Σάββα
Κάθικας 943,00
Θεοδόσης γιος του παπά Ζάνη
Κάθικας 1.197,50
Γιαννής γιος του Νικόλα
Κάθικας 427,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 94 467,50 4.446,50
002   γη με βλάστηση 62 106,50 2.626,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,50 150,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,50 150,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,50 150,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 37 73,75 1.666,50
007   καπνά 8 16,25 416,50
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 7 2,25 66,50
009   άλλο αγροτεμάχιο με καπνά (diğer duhan tarlası) 1 14,00 350,00
010   βαμβάκι 8 3,00 85,00
011   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 8 3,00 85,00
012   αμπέλι 18 25,50 995,00
013   αμπέλι (bağ) 18 25,50 995,00
014   δημητριακά 3 29,00 170,00
015   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 29,00 170,00
016   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 24 31,25 810,00
017   κήπος (bağçe) 10 2,75 275,00
018   κήπος με φρούτα (meyve bahçesi) 12 6,50 215,00
019   πεδινό αγροτεμάχιο (ova tarla) 2 22,00 320,00
020   άλλη χρήση γης 8 1,00 20,00
021   αλώνι (harman) 8 1,00 20,00
022   αλώνι (harman yeri) 8 1,00 20,00
023   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 24 360,00 1.800,00
024   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 24 360,00 1.800,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 15 150,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 2 15 150,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 10 100,00
004   ελιά (zeytun 2) 1 5 50,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 32 3 1.130,00
002   σπίτι (hane) 30 1 780,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   Μύλοι 1 1 250,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 23 98 1.783,00
002   πρόβατα (agnam) 2 41 328,00
003   πρόβατα (koyun) 2 41 328,00
004   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
005   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
006   βόδι (öküz) 19 6 855,00
007   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 50 400,00
008   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 1 50 400,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 4:03 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κάθικας. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6067/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό