Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6069
UUID βάσης δεδομένων: a6e3f8f3-2b35-4a62-adb2-ba6aa48b3b7a
Όνομα: Τσιφλίκι Πόλης Χρυσοχούς
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Poli Karyesi Çiftliği
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Prodromi
Προδρόμι, το
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Prodromos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 47.987,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
20.000,0 1.000,0 3.000,0 23.987,0
41,7% 2,1% 6,3% 50,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
1.301,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
1.498,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
1.498,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
2,00
2.566,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
1.000,00
26.828,64
3,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
20.000,00
242.196,00
8,3%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
709,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
1.421,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
100,00
1.711,00
5,8%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
1.440,00
0,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.000,00
15.511,00
6,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
3.000,00
185.167,00
1,6%
Καζάς Χρυσοχού:
4,00
1.025,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
1.153,00
8.641,00
13,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
23.987,00
262.074,00
9,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
47.987,00
704.948,00
6,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι Πόλης
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τσιφλίκι Πόλης Χρυσοχούς 47.987,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2 1.000,00 20.000,00
002   γη με βλάστηση 1 1.000,00 10.000,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 1.000,00 10.000,00
004   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 1.000,00 10.000,00
005   άλλη χρήση γης 1 0,00 10.000,00
006   ανεξάρτητη πηγή τρεχούμενου νερού (müstakil ma-i cari) 1 0,00 10.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 100 1.000,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 100 1.000,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 100 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 1 1 3.000,00
002   σπίτι (hane) 1 1 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 1.153 23.987,00
002   πρόβατα (agnam) 1 1.064 8.512,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 74 13.600,00
004   φοράδα (kisrak) 1 50 10.000,00
005   βόδι (öküz) 1 15 1.875,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 20, 2021, 7:19 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τσιφλίκι Πόλης Χρυσοχούς. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6069/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό