Όνομα: Τσιφλίκι Πόλης Χρυσοχούς
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Poli Karyesi Çiftliği
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Prodromi
Προδρόμι, το
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Prodromos
Κατηγορία: τσιφλίκι (çiftlik)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 37.987,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
10.000,0 1.000,0 3.000,0 23.987,0
26,3% 2,6% 7,9% 63,1%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
1.301,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
1.498,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
54,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
2,00
2.566,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Χρυσοχού:
1.000,00
16.584,14
6,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
10.000,00
108.773,50
9,2%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
709,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
1.421,00
0,1%
Καζάς Χρυσοχού:
100,00
800,00
12,5%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
94,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.000,00
8.196,00
12,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
3.000,00
79.627,00
3,8%
Καζάς Χρυσοχού:
4,00
1.025,00
0,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
1.153,00
6.228,00
18,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
23.987,00
112.516,00
21,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
37.987,00
306.662,50
12,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Τσιφλίκι Πόλης
Τσιφλίκι Πόλης Χρυσοχούς 47.987,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 2 1.000,00 20.000,00
002   γη με βλάστηση 1 1.000,00 10.000,00
003   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 1.000,00 10.000,00
004   αρδευόμενο αγροτεμάχιο (su basar tarla) 1 1.000,00 10.000,00
005   1 0,00 10.000,00
006   ανεξάρτητη πηγή τρεχούμενου νερού (müstakil ma-i cari) 1 0,00 10.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 1 100 1.000,00
002   ελιές 1 100 1.000,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 100 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 1 1 3.000,00
002   σπίτι (hane) 1 1 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 4 1.153 23.987,00
002   πρόβατα (agnam) 1 1.064 8.512,00
003   άλογο (bargi̇r) 2 74 13.600,00
004   φοράδα (kisrak) 1 50 10.000,00
005   βόδι (öküz) 1 15 1.875,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 20, 2021, 7:19 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τσιφλίκι Πόλης Χρυσοχούς. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6069/ στις 29/05/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό