Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6070
UUID βάσης δεδομένων: 3cd20e95-5c6a-4088-b3db-8e6efa9a3058
Όνομα: Πόλις (η)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Poli
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Polis
Πόλις (η)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Polis
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 28.929,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.705,0 1.080,0 8.810,0 12.334,0
23,2% 3,7% 30,5% 42,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
91,00
1.301,00
7,0%
Καζάς Χρυσοχού:
2,00
31,00
6,5%
Καζάς Χρυσοχού:
102,00
1.498,00
6,8%
Καζάς Χρυσοχού:
102,00
1.498,00
6,8%
Καζάς Χρυσοχού:
85,00
2.566,00
3,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
762,38
26.828,64
2,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
6.705,00
242.196,00
2,8%
Καζάς Χρυσοχού:
36,00
709,00
5,1%
Καζάς Χρυσοχού:
95,00
1.421,00
6,7%
Καζάς Χρυσοχού:
108,00
1.711,00
6,3%
Καζάς Χρυσοχού:
96,00
1.440,00
6,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.080,00
15.511,00
7,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
8.810,00
185.167,00
4,8%
Καζάς Χρυσοχού:
59,00
1.025,00
5,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
234,00
8.641,00
2,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
12.334,00
262.074,00
4,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
28.929,00
704.948,00
4,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Abdülkadir γιος του Ala
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πόλις (η) 1.245,00
Ala γιος του Sefer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πόλις (η) 1.530,00
Sadık γιος του Ala
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πόλις (η) 670,00
Ala γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πόλις (η) 930,00
Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πόλις (η) 1.085,00
Halil γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πόλις (η) 530,00
Mustafa γιος του Ala
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πόλις (η) 505,00
Ala γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πόλις (η) 465,00
Ali γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πόλις (η) 545,00
Ali γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πόλις (η) 535,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 85 762,38 6.705,00
002   γη με βλάστηση 66 371,38 4.740,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 15 9,88 1.025,00
004   καλλιέργειες μουριάς 14 9,38 975,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 14 9,38 975,00
006   καλλιέργεια αμυγδαλιάς 1 0,50 50,00
007   κήπος με αμυγδαλιές (bağçe-yi badem) 1 0,50 50,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 23 215,50 1.912,50
009   καπνά 7 5,25 150,00
010   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 7 5,25 150,00
011   βαμβάκι 3 3,50 105,00
012   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 3 3,50 105,00
013   δημητριακά 13 206,75 1.657,50
014   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 13 206,75 1.657,50
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 28 146,00 1.802,50
016   κήπος (bağçe) 12 7,75 775,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 8 133,00 790,00
018   κήπος με φρούτα (meyve bahçesi) 8 5,25 237,50
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 19 391,00 1.965,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 19 391,00 1.965,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 36 108 1.080,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 32 104 1.040,00
003   ελιά (zeytun 2) 26 58 580,00
004   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 5 43 430,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 3 30,00
006   καρυδιά 1 1 10,00
007   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
008   χαρουπιές 3 3 30,00
009   χαρουπιά (harub 2) 2 2 20,00
010   χαρουπιές (harub eşcarı) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 95 96 8.810,00
002   σπίτι (hane) 90 90 8.490,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 3 4 20,00
006   κυψέλη (ari kovani) 3 4 20,00
007   Μύλοι 1 1 200,00
008   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 58 233 12.234,00
002   πρόβατα (agnam) 5 73 584,00
003   πρόβατα (koyun) 5 73 584,00
004   άλογο (bargi̇r) 6 6 1.300,00
005   άλογο (esb) 2 2 500,00
006   φοράδα (kisrak) 2 2 400,00
007   αγελάδα (inek) 3 5 500,00
008   αίγες (keçi̇) 2 75 600,00
009   βόδι (öküz) 42 74 9.250,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 28, 2019, 11:43 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πόλις (η). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6070/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό