Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6071
UUID βάσης δεδομένων: 9031f8b3-63e5-49a2-8c3d-9745326e60fc
Όνομα: Άγιος ∆ημητριανός
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Tirimyano
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agios Dimitrianos
Άγιος ∆ημητριανός
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Dhimitrianos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 14.725,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.210,0 635,0 3.620,0 4.260,0
42,2% 4,3% 24,6% 28,9%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
27,00
1.301,00
2,1%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
27,00
1.498,00
1,8%
Καζάς Χρυσοχού:
27,00
1.498,00
1,8%
Καζάς Χρυσοχού:
71,00
2.566,00
2,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
592,00
26.828,64
2,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
6.210,00
242.196,00
2,6%
Καζάς Χρυσοχού:
18,00
709,00
2,5%
Καζάς Χρυσοχού:
28,00
1.421,00
2,0%
Καζάς Χρυσοχού:
66,00
1.711,00
3,9%
Καζάς Χρυσοχού:
29,00
1.440,00
2,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
635,00
15.511,00
4,1%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
3.620,00
185.167,00
2,0%
Καζάς Χρυσοχού:
23,00
1.025,00
2,2%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
43,00
8.641,00
0,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
4.260,00
262.074,00
1,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
14.725,00
704.948,00
2,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Χριστόδουλος γιος του Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ημητριανός 740,00
Χριστόδουλος γιος του Σεβαστού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ημητριανός 677,50
Γιωρκής γιος του Αργύρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ημητριανός 900,00
Γιωρκής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ημητριανός 540,00
Γιαννής γιος του Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ημητριανός 865,00
Γιωρκής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ημητριανός 630,00
Παρασκευάς γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ημητριανός 695,00
Λουιζής γιος του Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ημητριανός 550,00
Χατζή Αργύρης γιος του Σολωμού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ημητριανός 775,00
Χριστόδουλος γιος του Γιακουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Άγιος ∆ημητριανός 600,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 71 592,00 6.210,00
002   γη με βλάστηση 60 480,00 5.545,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 18 22,50 2.250,00
004   καλλιέργειες μουριάς 18 22,50 2.250,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 18 22,50 2.250,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 42 457,50 3.295,00
007   καπνά 5 5,00 120,00
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 5 5,00 120,00
009   βαμβάκι 12 15,50 465,00
010   άνυδρο αγροτεμάχιο βαμβακιού (susuz pembe tarlası) 3 3,00 90,00
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 9 12,50 375,00
012   αμπέλι 5 12,50 500,00
013   αμπέλι (bağ) 5 12,50 500,00
014   δημητριακά 20 424,50 2.210,00
015   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 20 424,50 2.210,00
016   άλλη χρήση γης 7 7,00 140,00
017   αλώνι (harman) 7 7,00 140,00
018   αλώνι (harman yeri) 7 7,00 140,00
019   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 4 105,00 525,00
020   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 4 105,00 525,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 18 66 635,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 15 52 515,00
003   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 3 13 130,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 11 38 375,00
005   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 1 1 10,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 4 20,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
008   αμυγδαλιά (badem ağacı) 1 3 15,00
009   χαρουπιές 1 10 100,00
010   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 10 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 28 29 3.620,00
002   σπίτι (hane) 26 26 3.410,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 2 10,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 2 10,00
005   Μύλοι 1 1 200,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 200,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 13 33 1.760,00
002   πρόβατα (agnam) 1 20 160,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   φοράδα (kisrak) 1 1 200,00
005   ζεύγος φοράδων (çift kısrak) 1 1 200,00
006   αγελάδα (inek) 3 4 400,00
007   βόδι (öküz) 8 8 1.000,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 4:10 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Άγιος ∆ημητριανός. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6071/ στις 23/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό