Όνομα: Μελαμιού, η
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Melamyu
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Melamiou
Μελαμιού, η
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Melamiou
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.164,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
1.407,5 730,0 785,0 1.347,0
33,8% 17,5% 18,8% 32,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Μελαμιού, η (Αυτή η εγγραφή) 4.165 100,00%
Çamlı Manastırı Çamlı Manastırı 0 0,00%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
13,00
1.301,00
1,0%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
15,00
1.498,00
1,0%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
54,00
1,9%
Καζάς Χρυσοχού:
32,00
2.566,00
1,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Χρυσοχού:
236,50
16.584,14
1,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
1.407,50
108.773,50
1,3%
Καζάς Χρυσοχού:
13,00
709,00
1,8%
Καζάς Χρυσοχού:
15,00
1.421,00
1,1%
Καζάς Χρυσοχού:
71,00
800,00
8,9%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
94,00
1,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
730,00
8.196,00
8,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
785,00
79.627,00
1,0%
Καζάς Χρυσοχού:
14,00
1.025,00
1,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
85,00
6.228,00
1,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
1.347,00
112.516,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
4.164,50
306.662,50
1,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Mustafa
Μελαμιού, η 1.260,00
Mahmud γιος του Ahmed
Μελαμιού, η 780,00
Ahmed γιος του Mehmed
Μελαμιού, η 845,00
Ahmed γιος του Abdullah
Μελαμιού, η 85,00
Hasan γιος του Abdullah
Μελαμιού, η 80,00
Süleyman γιος του Mustafa
Μελαμιού, η 1.030,00
Μελαμιού, η 205,00
İsmail
Μελαμιού, η 0,00
Mehmed γιος του Hasan
Μελαμιού, η 1.015,00
Κόρη του Osman
Μελαμιού, η 80,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 32 273,00 1.932,50
002   γη με βλάστηση 26 272,00 1.912,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 9 4,50 450,00
004   καλλιέργειες μουριάς 9 4,50 450,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 9 4,50 450,00
006   16 237,50 1.312,50
007   καπνά 2 2,50 62,50
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 2 2,50 62,50
009   βαμβάκι 5 3,00 90,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 5 3,00 90,00
011   δημητριακά 9 232,00 1.160,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 9 232,00 1.160,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 30,00 150,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 1 30,00 150,00
015   6 1,00 20,00
016   αλώνι (harman) 6 1,00 20,00
017   αλώνι (harman yeri) 6 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 78 740,00
002   ελιές 8 71 710,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 8 71 710,00
004   Σύνολο αμυγδαλιών 5 7 30,00
005   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 2 3 10,00
006   αμυγδαλιά (badem ağacı) 3 4 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 15 3 785,00
002   σπίτι (hane) 13 1 680,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   1 1 5,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 14 89 1.597,00
002   πρόβατα (agnam) 1 14 112,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   αγελάδα (inek) 2 2 350,00
005   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 250,00
006   αίγες (keçi̇) 1 20 160,00
007   βόδι (öküz) 8 2 375,00
008   ζεύγος βοδιών (çift öküz) 7 1 250,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 50 400,00
010   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 50 400,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούν. 2, 2019, 5:20 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μελαμιού, η. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6072/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό