Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6072
UUID βάσης δεδομένων: 5bfc508d-bf1d-452c-ba70-339fa9689a57
Όνομα: Μελαμιού, η
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Melamyu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Χρυσοχού
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Melamiou
Μελαμιού, η
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Melamiou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.459,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
3.372,5 815,0 2.175,0 3.097,0
35,7% 8,6% 23,0% 32,7%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Μελαμιού, η (Αυτή η εγγραφή) 9.460 100,00%
Çamlı Manastırı Çamlı Manastırı 0 0,00%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Χρυσοχού:
13,00
1.301,00
1,0%
Καζάς Χρυσοχού:
1,00
31,00
3,2%
Καζάς Χρυσοχού:
15,00
1.498,00
1,0%
Καζάς Χρυσοχού:
15,00
1.498,00
1,0%
Καζάς Χρυσοχού:
32,00
2.566,00
1,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Χρυσοχού:
360,00
26.828,64
1,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Χρυσοχού:
3.372,50
242.196,00
1,4%
Καζάς Χρυσοχού:
13,00
709,00
1,8%
Καζάς Χρυσοχού:
15,00
1.421,00
1,1%
Καζάς Χρυσοχού:
85,00
1.711,00
5,0%
Καζάς Χρυσοχού:
15,00
1.440,00
1,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
815,00
15.511,00
5,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
2.175,00
185.167,00
1,2%
Καζάς Χρυσοχού:
14,00
1.025,00
1,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Χρυσοχού:
95,00
8.641,00
1,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
3.097,00
262.074,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Χρυσοχού:
9.459,50
704.948,00
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Mehmed γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελαμιού, η 1.260,00
Mahmud γιος του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελαμιού, η 780,00
Ahmed γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελαμιού, η 845,00
Ahmed γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελαμιού, η 85,00
Hasan γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελαμιού, η 80,00
Süleyman γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελαμιού, η 1.030,00
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελαμιού, η 205,00
İsmail
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελαμιού, η 0,00
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελαμιού, η 1.015,00
Κόρη του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Μελαμιού, η 80,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 32 360,00 3.372,50
002   γη με βλάστηση 26 354,00 3.252,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 9 13,50 1.350,00
004   καλλιέργειες μουριάς 9 13,50 1.350,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 9 13,50 1.350,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 16 310,50 1.752,50
007   καπνά 2 2,50 62,50
008   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 2 2,50 62,50
009   βαμβάκι 5 6,00 180,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 5 6,00 180,00
011   δημητριακά 9 302,00 1.510,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 9 302,00 1.510,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 30,00 150,00
014   αγροτεμάχιο (tarla) 1 30,00 150,00
015   άλλη χρήση γης 6 6,00 120,00
016   αλώνι (harman) 6 6,00 120,00
017   αλώνι (harman yeri) 6 6,00 120,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 13 85 815,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 8 77 770,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 8 77 770,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 5 8 45,00
005   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 2 3 20,00
006   αμυγδαλιά (badem ağacı) 3 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 15 15 2.175,00
002   σπίτι (hane) 13 13 2.070,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 5,00
006   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 7 88 1.347,00
002   πρόβατα (agnam) 1 14 112,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 200,00
004   αγελάδα (inek) 2 2 350,00
005   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 250,00
006   αίγες (keçi̇) 1 20 160,00
007   βόδι (öküz) 1 1 125,00
008   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 1 50 400,00
009   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 1 50 400,00
Τελευταία επεξεργασία: Ιούν. 2, 2019, 5:20 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μελαμιού, η. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6072/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό