Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6073
UUID βάσης δεδομένων: dffed97d-0911-4929-8d99-9de4698ecb21
Όνομα: Çamlı Manastırı
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Çamlı Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Μελαμιού, η
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 0,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Μελαμιού, η:
0,00
13,00
0,0%
Μελαμιού, η:
0,00
1,00
0,0%
Μελαμιού, η:
0,00
15,00
0,0%
Μελαμιού, η:
0,00
15,00
0,0%
Μελαμιού, η:
0,00
32,00
0,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Μελαμιού, η:
0,00
360,00
0,0%
Γαίες (αξία)
Μελαμιού, η:
0,00
3.372,50
0,0%
Μελαμιού, η:
0,00
13,00
0,0%
Μελαμιού, η:
0,00
15,00
0,0%
Μελαμιού, η:
0,00
85,00
0,0%
Μελαμιού, η:
0,00
15,00
0,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Μελαμιού, η:
0,00
815,00
0,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Μελαμιού, η:
0,00
2.175,00
0,0%
Μελαμιού, η:
0,00
14,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Μελαμιού, η:
0,00
95,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Μελαμιού, η:
0,00
3.097,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Μελαμιού, η:
0,00
9.459,50
0,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 22, 2020, 12:56 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Çamlı Manastırı. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6073/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό