Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6075
UUID βάσης δεδομένων: b53dc2b0-3f07-4adf-b827-c0cf7f2c7b7b
Όνομα: Λεύκα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Lefke
Κατηγορία: χωριό (διοικητικό κέντρο) (nefs - karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Lefka
Λεύκα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Lefka
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 241.173,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
157.245,0 15.923,0 46.389,0 21.616,0
65,2% 6,6% 19,2% 9,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
189,00
1.422,00
13,3%
Καζάς Λεύκας:
3,00
28,00
10,7%
Καζάς Λεύκας:
258,00
1.835,00
14,1%
Καζάς Λεύκας:
263,00
1.857,00
14,2%
Καζάς Λεύκας:
315,00
3.231,00
9,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
2.942,54
20.730,92
14,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
157.245,00
1.113.579,00
14,1%
Καζάς Λεύκας:
264,00
1.853,00
14,2%
Καζάς Λεύκας:
241,00
1.679,00
14,4%
Καζάς Λεύκας:
1.650,00
8.397,00
19,6%
Καζάς Λεύκας:
385,00
1.968,00
19,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
15.923,00
93.687,00
17,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
46.389,00
338.884,00
13,7%
Καζάς Λεύκας:
58,00
610,00
9,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
1.060,00
9.132,00
11,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
21.616,00
145.442,00
14,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
241.173,00
1.691.592,00
14,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μουλλάς (ιεροδιδάσκαλος) Mustafa γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λεύκα 3.125,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λεύκα 2.440,00
Havva Hatun γυναίκα του λοχία Hasan γιου του Παφίτη
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λεύκα 610,00
Λοχίας Hasan γιος του Παφίτη
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λεύκα 0,00
Hasan γιος του Mazhar
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λεύκα 550,00
Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λεύκα 537,33
Αδελφός του Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λεύκα 353,33
Μητέρα του αδελφού του Salih
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λεύκα 353,33
Γιοι του ιεροδιδάσκαλου Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λεύκα 50,00
Ιεροδιδάσκαλος Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Λεύκα 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 315 2.942,54 157.245,00
002   γη με βλάστηση 210 1.216,04 69.442,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 54 94,38 9.487,50
004   καλλιέργειες μουριάς 16 31,75 3.175,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 15 30,25 3.025,00
006   εγκαταλελειμμένος κήπος μουριών (viran dut bağçesi) 1 1,50 150,00
007   καλλιέργειες λεμονιάς 22 29,88 2.987,50
008   λεμονόκηπος (limon bağçesi) 22 29,88 2.987,50
009   καλλιέργειες πορτοκαλιάς 16 32,75 3.325,00
010   πορτοκαλεώνας (portakal bağçesi) 16 32,75 3.325,00
011   μη δενδρώδης καλλιέργεια 45 625,75 31.585,00
012   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 4 12,00 1.200,00
013   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 4 12,00 1.200,00
014   καπνά 2 3,00 450,00
015   αγροτεμάχιο με καπνό (duhan tarlası) 2 3,00 450,00
016   βαμβάκι 13 164,00 14.225,00
017   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 7 64,00 4.225,00
018   ιδιωτικό αγροτεμάχιο βαμβακιού (mülk penbe tarlası) 6 100,00 10.000,00
019   δημητριακά 26 446,75 15.710,00
020   ιδιωτικό αγροτεμάχιο σιτηρών (mülk ekin tarlası) 5 327,00 11.975,00
021   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 11 85,00 2.850,00
022   βακουφικό αγροτεμάχιο δημητριακών (vakıf ekin tarlası) 1 24,00 600,00
023   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 8 10,25 272,50
024   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 0,50 12,50
025   μικτές καλλιέργειες 4 32,00 1.350,00
026   κήπος με λεμονιές και πορτοκαλιές (limon portakal bağçesi) 1 1,00 100,00
027   κήπος με λεμονιές, πορτοκαλιές και ελιές (limon ve portakal ve zeytun bağçesi) 1 7,50 750,00
028   κήπος με λεμονιές και μουριές (limon ve dut bağçesi) 2 23,50 500,00
029   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 107 463,91 27.020,00
030   ιδιωτικό αγροτεμάχιο (mülk tarla) 8 201,00 7.300,00
031   ακαλλιέργητος κήπος (harab bağçe) 1 2,00 100,00
032   άλλος κήπος (diğer bahçe) 1 9,50 950,00
033   αγροτεμάχιο περιβολιού (bostan tarlasi) 1 9,00 270,00
034   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 2 1,50 150,00
035   αγροτεμάχιο (tarla) 8 81,25 2.950,00
036   κήπος με φρούτα (meyve bahçesi) 85 157,66 15.200,00
037   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 1 2,00 100,00
038   άλλη χρήση γης 53 19,00 44.265,00
039   αλώνι (harman) 17 19,00 445,00
040   αλώνι (harman yeri) 9 10,00 220,00
041   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 36 0,00 43.820,00
042   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 52 1.707,50 43.537,50
043   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 52 1.707,50 43.537,50
044   άλλο άγονο χωράφι (diğer kiraç tarla) 2 41,00 925,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 264 1.650 15.923,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 31 173 853,00
003   μουριές (dut) 14 111 555,00
004   μουριές (eşcar-ı dut) 13 44 230,00
005   μουριά (dut ağacı) 4 18 68,00
006   ελιά (όλα τα είδη) 159 1.365 14.055,00
007   βακουφικά ελαιόδεντρα (vakıf eşcar-ı zeytun) 1 11 110,00
008   ελιά (şecer-i zeytun) 5 9 95,00
009   ορεινές ελιές (zeytun-ı dağ) 2 5 50,00
010   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 53 371 3.780,00
011   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 17 158 1.575,00
012   ελιά (zeytun 2) 78 789 8.225,00
013   πεδινή ελιά (ova zeytini 2) 3 22 220,00
014   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 6 13 85,00
015   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 5 35,00
016   αμυγδαλιά (badem 2) 4 8 50,00
017   καρυδιά 45 66 645,00
018   καρυδιές (şecer-i ceviz) 8 8 80,00
019   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 5 11 110,00
020   καρυδιά (ceviz 2) 32 47 455,00
021   χαρουπιές 19 26 250,00
022   χαρουπιά (harub 2) 13 18 180,00
023   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 4 6 50,00
024   χαρουπιές (şecer-i harub) 2 2 20,00
025   λεμονιές 4 7 35,00
026   λεμονιές (eşcar-ı limon) 4 7 35,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 241 385 46.389,00
002   σπίτι (hane) 194 192 31.665,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 9 9 1.405,00
004   άλλο σπίτι (defa hane) 1 1 150,00
005   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 13 14 4.075,00
006   κουρείο (berber dükkani) 2 2 500,00
007   μπακάλικο (bakkal dükkani) 3 3 900,00
008   φαρμακείο (attar dükkani) 1 1 300,00
009   καφενείο (kahve dükkani) 2 2 1.000,00
010   άδειο κατάστημα (battal dükkan) 1 2 400,00
011   κρεοπωλείο (kasap dükkanı) 1 1 175,00
012   αγροτικά κτήρια 7 7 630,00
013   αχυρώνας (samanlik) 3 3 230,00
014   μάντρα (mandıra) 4 4 400,00
015   χαμάμ (hamam) 2 2 1.500,00
016   βακουφικό χαμάμ (vakıf hamam) 2 2 1.500,00
017   κτήριο προορισμένα για ζώα 12 133 669,00
018   κυψέλη (ari kovani) 10 130 519,00
019   στάβλος και αχυρώνας (ahir ve samanlik) 1 2 100,00
020   στάβλος (ahir) 1 1 50,00
021   Μύλοι 13 37 7.850,00
022   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 8 8 3.600,00
023   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 500,00
024   Νερόμυλοι 4 28 3.750,00
025   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 3 27 3.250,00
026   μύλος (πιθανότατα νερόμυλος, συνάγεται από την αξία) (değirmen) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 50 1.050 19.116,00
002   πρόβατα (agnam) 5 382 3.056,00
003   άλογο (bargi̇r) 5 9 1.350,00
004   φοράδα (kisrak) 5 9 1.350,00
005   αγελάδα (inek) 13 16 1.600,00
006   μουλάρι (katir) 6 6 2.100,00
007   αίγες (keçi̇) 2 80 640,00
008   βόδι (öküz) 14 42 6.250,00
009   αιγοπρόβατα (keçi ve koyun) 5 515 4.120,00
010   αιγοπρόβατα (ağnam ve keçi) 3 416 3.328,00
011   αιγοπρόβατα (koyun ve keçi̇) 2 99 792,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 3, 2023, 10:37 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Λεύκα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6075/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό