Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6078
UUID βάσης δεδομένων: a3d20abc-42d5-4616-89aa-f16264e1dd9e
Όνομα: Βαρίσεια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Varuşa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Variseia
Βαρίσεια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Varisha
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.662,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.840,0 230,0 1.250,0 2.342,0
32,5% 4,1% 22,1% 41,4%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
10,00
1.422,00
0,7%
Καζάς Λεύκας:
0,00
28,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
11,00
1.835,00
0,6%
Καζάς Λεύκας:
11,00
1.857,00
0,6%
Καζάς Λεύκας:
10,00
3.231,00
0,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
181,00
20.730,92
0,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
1.840,00
1.113.579,00
0,2%
Καζάς Λεύκας:
6,00
1.853,00
0,3%
Καζάς Λεύκας:
10,00
1.679,00
0,6%
Καζάς Λεύκας:
25,00
8.397,00
0,3%
Καζάς Λεύκας:
10,00
1.968,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
230,00
93.687,00
0,2%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.250,00
338.884,00
0,4%
Καζάς Λεύκας:
8,00
610,00
1,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
229,00
9.132,00
2,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
2.342,00
145.442,00
1,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
5.662,00
1.691.592,00
0,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Abdullah γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαρίσεια 1.395,00
İbrahim γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαρίσεια 590,00
Yusuf γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαρίσεια 1.867,00
Mustafa γιος του İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαρίσεια 100,00
Mustafa γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαρίσεια 510,00
Hasan γιος του İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαρίσεια 150,00
İbrahim γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαρίσεια 160,00
Hasan γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαρίσεια 160,00
Arslan γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαρίσεια 480,00
Γυναίκα του Mehmed γιου του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Βαρίσεια 100,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 10 181,00 1.840,00
002   άλλη χρήση γης 3 3,00 60,00
003   αλώνι (harman) 3 3,00 60,00
004   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 20,00
005   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 7 178,00 1.780,00
006   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 7 178,00 1.780,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 6 25 230,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 21 210,00
003   ελιά (zeytun 2) 3 21 210,00
004   συκιές 3 4 20,00
005   συκιά (incir) 3 4 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 10 10 1.250,00
002   σπίτι (hane) 10 10 1.250,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 8 229 2.342,00
002   αγελάδα (inek) 2 3 300,00
003   αίγες (keçi̇) 5 224 1.792,00
004   βόδι (öküz) 1 2 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 1, 2019, 4:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Βαρίσεια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6078/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό