Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6079
UUID βάσης δεδομένων: 7e91a23f-3bb7-47c2-a55c-dc6262b63aed
Όνομα: Ξερόβουνος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İksero Ğulo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Xerovounos
Ξερόβουνος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Xerovounos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 22.344,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
8.060,0 3.635,0 4.400,0 6.249,0
36,1% 16,3% 19,7% 28,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
27,00
1.422,00
1,9%
Καζάς Λεύκας:
0,00
28,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
33,00
1.835,00
1,8%
Καζάς Λεύκας:
33,00
1.857,00
1,8%
Καζάς Λεύκας:
31,00
3.231,00
1,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
782,00
20.730,92
3,8%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
8.060,00
1.113.579,00
0,7%
Καζάς Λεύκας:
53,00
1.853,00
2,9%
Καζάς Λεύκας:
27,00
1.679,00
1,6%
Καζάς Λεύκας:
363,00
8.397,00
4,3%
Καζάς Λεύκας:
29,00
1.968,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
3.635,00
93.687,00
3,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
4.400,00
338.884,00
1,3%
Καζάς Λεύκας:
33,00
610,00
5,4%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
474,00
9.132,00
5,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
6.249,00
145.442,00
4,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
22.344,00
1.691.592,00
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
İbrahim γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ξερόβουνος 1.570,00
Γυναίκα του Καρά Yusuf γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ξερόβουνος 1.255,00
Καρά Yusuf γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ξερόβουνος 750,00
Καρά Hasan γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ξερόβουνος 1.055,00
Yusuf γιος του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ξερόβουνος 1.405,00
İbrahim γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ξερόβουνος 840,00
Yasemin κόρη του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ξερόβουνος 655,00
İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ξερόβουνος 0,00
Κόρη του İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ξερόβουνος 415,00
İbrahim
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ξερόβουνος 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 31 782,00 8.060,00
002   γη με βλάστηση 1 1,00 100,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 1,00 100,00
004   αμπέλι 1 1,00 100,00
005   αμπέλι (bağ) 1 1,00 100,00
006   άλλη χρήση γης 5 5,00 100,00
007   αλώνι (harman) 5 5,00 100,00
008   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 25 776,00 7.860,00
009   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 25 776,00 7.860,00
010   άλλο άγονο χωράφι (diğer kiraç tarla) 1 12,00 120,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 53 363 3.635,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 10 50,00
003   μουριές (dut) 1 10 50,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 25 311 3.370,00
005   ελιά (zeytun 2) 25 311 3.370,00
006   συκιές 13 24 125,00
007   συκιά (incir) 13 24 125,00
008   χαρουπιές 14 18 90,00
009   χαρουπιά (harub 2) 14 18 90,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 27 29 4.400,00
002   σπίτι (hane) 21 21 2.600,00
003   Μύλοι 6 8 1.800,00
004   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 5 5 1.500,00
005   Νερόμυλοι 1 3 300,00
006   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 3 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 33 474 6.249,00
002   αγελάδα (inek) 6 6 600,00
003   αίγες (keçi̇) 15 453 3.804,00
004   βόδι (öküz) 12 15 1.845,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 4:24 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ξερόβουνος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6079/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό