Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6081
UUID βάσης δεδομένων: e77afbf2-d4ba-4232-b8f9-c014942b4f7d
Όνομα: Ambelia
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Anbelya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ambelia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.512,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
387,5 520,0 205,0 400,0
25,6% 34,4% 13,6% 26,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
3,00
1.422,00
0,2%
Καζάς Λεύκας:
0,00
28,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
3,00
1.835,00
0,2%
Καζάς Λεύκας:
3,00
1.857,00
0,2%
Καζάς Λεύκας:
3,00
3.231,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
16,25
20.730,92
0,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
387,50
1.113.579,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
10,00
1.853,00
0,5%
Καζάς Λεύκας:
3,00
1.679,00
0,2%
Καζάς Λεύκας:
37,00
8.397,00
0,4%
Καζάς Λεύκας:
3,00
1.968,00
0,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
520,00
93.687,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
205,00
338.884,00
0,1%
Καζάς Λεύκας:
2,00
610,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
50,00
9.132,00
0,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
400,00
145.442,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.512,50
1.691.592,00
0,1%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Mercan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ambelia 130,00
Hasan γιος του Osman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ambelia 467,50
Rüstem γιος του 'Arif
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ambelia 320,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 3 16,25 387,50
002   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 16,25 387,50
003   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 16,25 387,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 10 37 520,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 15 75,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 15 75,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 4 13 360,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 8 80,00
006   ελιά (zeytun 2) 3 5 280,00
007   συκιές 1 1 5,00
008   συκιά (incir) 1 1 5,00
009   καρυδιά 1 3 30,00
010   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 3 30,00
011   χαρουπιές 3 5 50,00
012   χαρουπιά (harub 2) 2 2 20,00
013   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 3 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 3 205,00
002   σπίτι (hane) 2 2 200,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 5,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 50 400,00
002   αίγες (keçi̇) 2 50 400,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 22, 2019, 9:46 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ambelia. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6081/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό