Όνομα: Ambelia
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Anbelya
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ambelia
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μουσουλμάνος (ehl-i islam)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 1.157,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
387,5 470,0 105,0 200,0
33,5% 40,6% 9,1% 17,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
3,00
1.422,00
0,2%
Καζάς Λεύκας:
0,00
28,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
3,00
1.835,00
0,2%
Καζάς Λεύκας:
1,00
72,00
1,4%
Καζάς Λεύκας:
3,00
3.231,00
0,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεύκας:
16,25
12.180,27
0,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
387,50
445.650,50
0,1%
Καζάς Λεύκας:
10,00
1.853,00
0,5%
Καζάς Λεύκας:
3,00
1.679,00
0,2%
Καζάς Λεύκας:
29,00
3.707,00
0,8%
Καζάς Λεύκας:
1,00
337,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
470,00
47.876,00
1,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
105,00
159.579,00
0,1%
Καζάς Λεύκας:
2,00
610,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
25,00
7.593,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
200,00
77.590,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.157,50
715.790,50
0,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ahmed γιος του Mercan
Ambelia 130,00
Hasan γιος του Osman
Ambelia 467,50
Rüstem γιος του 'Arif
Ambelia 320,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 3 16,25 387,50
002   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 3 16,25 387,50
003   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 3 16,25 387,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 10 34 510,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 15 75,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 15 75,00
004   ελιές 4 11 360,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 8 80,00
006   ελιά (zeytun 2) 3 3 280,00
007   συκιές 1 1 5,00
008   συκιά (incir) 1 1 5,00
009   καρυδιές 1 3 30,00
010   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 3 30,00
011   χαρουπιές 3 4 40,00
012   χαρουπιά (harub 2) 2 1 10,00
013   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 3 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 3 2 105,00
002   σπίτι (hane) 2 1 100,00
003   1 1 5,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 1 5,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 2 25 200,00
002   αίγες (keçi̇) 2 25 200,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 22, 2019, 9:46 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ambelia. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6081/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό