Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6083
UUID βάσης δεδομένων: 297b838b-3676-45a5-9aea-851182b4171f
Όνομα: Ayia Marina
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Marina
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayia Marina
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 8.604,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.783,0 940,0 1.890,0 2.991,0
32,3% 10,9% 22,0% 34,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
8,00
1.422,00
0,6%
Καζάς Λεύκας:
1,00
28,00
3,6%
Καζάς Λεύκας:
8,00
1.835,00
0,4%
Καζάς Λεύκας:
8,00
1.857,00
0,4%
Καζάς Λεύκας:
7,00
3.231,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
326,00
20.730,92
1,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
2.783,00
1.113.579,00
0,2%
Καζάς Λεύκας:
15,00
1.853,00
0,8%
Καζάς Λεύκας:
9,00
1.679,00
0,5%
Καζάς Λεύκας:
98,00
8.397,00
1,2%
Καζάς Λεύκας:
9,00
1.968,00
0,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
940,00
93.687,00
1,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.890,00
338.884,00
0,6%
Καζάς Λεύκας:
15,00
610,00
2,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
216,00
9.132,00
2,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
2.991,00
145.442,00
2,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
8.604,00
1.691.592,00
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ayia Marina 1.825,00
Χριστοφής γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ayia Marina 743,00
Χριστοφής γιος του Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ayia Marina 1.405,00
Λαζαρής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ayia Marina 1.234,00
Νικόλας γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ayia Marina 1.356,00
Γιαννής γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ayia Marina 645,00
Χριστόδουλος γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ayia Marina 896,00
Εκκλησία του χωριού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Ayia Marina 500,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 7 326,00 2.783,00
002   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 7 326,00 2.783,00
003   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 7 326,00 2.783,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 15 98 940,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 7 89 890,00
003   ελιά (zeytun 2) 7 89 890,00
004   συκιές 6 6 30,00
005   συκιά (incir) 6 6 30,00
006   χαρουπιές 2 3 20,00
007   χαρουπιά (harub 2) 2 3 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 9 1.890,00
002   σπίτι (hane) 7 7 890,00
003   Μύλοι 2 2 1.000,00
004   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 15 216 2.991,00
002   αγελάδα (inek) 3 4 400,00
003   αίγες (keçi̇) 7 205 1.716,00
004   βόδι (öküz) 5 7 875,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 1, 2019, 4:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ayia Marina. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6083/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό