Όνομα: Ayia Marina
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Aya Marina
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayia Marina
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 5.313,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.223,0 605,0 970,0 1.735,0
41,8% 11,4% 18,3% 32,7%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
8,00
1.422,00
0,6%
Καζάς Λεύκας:
1,00
28,00
3,6%
Καζάς Λεύκας:
8,00
1.835,00
0,4%
Καζάς Λεύκας:
1,00
72,00
1,4%
Καζάς Λεύκας:
7,00
3.231,00
0,2%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεύκας:
270,00
12.180,27
2,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
2.223,00
445.650,50
0,5%
Καζάς Λεύκας:
15,00
1.853,00
0,8%
Καζάς Λεύκας:
9,00
1.679,00
0,5%
Καζάς Λεύκας:
62,00
3.707,00
1,7%
Καζάς Λεύκας:
1,00
337,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
605,00
47.876,00
1,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
970,00
159.579,00
0,6%
Καζάς Λεύκας:
15,00
610,00
2,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
151,00
7.593,00
2,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.735,00
77.590,00
2,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
5.313,00
715.790,50
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γιος του Γιαννή
Ayia Marina 1.825,00
Χριστοφής γιος του Γιαννή
Ayia Marina 743,00
Χριστοφής γιος του Νικόλα
Ayia Marina 1.405,00
Λαζαρής γιος του Μιχαήλ
Ayia Marina 1.234,00
Νικόλας γιος του Χριστοφή
Ayia Marina 1.356,00
Γιαννής γιος του Χριστοφή
Ayia Marina 645,00
Χριστόδουλος γιος του Χριστοφή
Ayia Marina 896,00
Kilisa
Ayia Marina 500,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 7 270,00 2.223,00
002   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 7 270,00 2.223,00
003   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 7 270,00 2.223,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 15 63 605,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 7 59 590,00
003   ελιά (zeytun 2) 7 59 590,00
004   συκιές 6 1 5,00
005   συκιά (incir) 6 1 5,00
006   χαρουπιές 2 3 10,00
007   χαρουπιά (harub 2) 2 3 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 2 970,00
002   σπίτι (hane) 7 1 470,00
003   Μύλοι 2 1 500,00
004   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 15 154 1.935,00
002   αγελάδα (inek) 3 3 300,00
003   αίγες (keçi̇) 7 148 1.260,00
004   βόδι (öküz) 5 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 1, 2019, 4:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ayia Marina. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6083/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό