Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6086
UUID βάσης δεδομένων: 3915641c-c5d8-4b43-be28-eaa9e3230010
Όνομα: Manastır-i Çiko
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Manastır-i Çiko
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Kuraha-yı
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 45.261,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
20.640,0 425,0 22.700,0 1.496,0
45,6% 0,9% 50,2% 3,3%
Γενικά στατιστικά
Kuraha-yı:
1,00
1,00
100,0%
Kuraha-yı:
1,00
1,00
100,0%
Kuraha-yı:
1,00
1,00
100,0%
Kuraha-yı:
1,00
1,00
100,0%
Kuraha-yı:
6,00
6,00
100,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Kuraha-yı:
231,00
231,00
100,0%
Γαίες (αξία)
Kuraha-yı:
20.640,00
20.640,00
100,0%
Kuraha-yı:
5,00
5,00
100,0%
Kuraha-yı:
9,00
9,00
100,0%
Kuraha-yı:
43,00
43,00
100,0%
Kuraha-yı:
11,00
11,00
100,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Kuraha-yı:
425,00
425,00
100,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Kuraha-yı:
22.700,00
22.700,00
100,0%
Kuraha-yı:
2,00
2,00
100,0%
Ζώα (αριθμός)
Kuraha-yı:
731,00
731,00
100,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Kuraha-yı:
1.496,00
1.496,00
100,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Kuraha-yı:
45.261,00
45.261,00
100,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι του Κύκκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Manastır-i Çiko 122.127,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 6 231,00 20.640,00
002   γη με βλάστηση 5 227,00 20.240,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 4 225,00 19.940,00
004   βαμβάκι 1 23,00 9.200,00
005   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 1 23,00 9.200,00
006   αμπέλι 3 202,00 10.740,00
007   αμπέλι (bağ) 3 202,00 10.740,00
008   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 2,00 300,00
009   κήπος με τρεχούμενο νερό (bağçe maa ma-yı cari) 1 2,00 300,00
010   άλλη χρήση γης 1 4,00 400,00
011   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 1 4,00 400,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 5 43 425,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 3 19 240,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 19 240,00
004   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 11 55,00
005   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 11 55,00
006   καρυδιά 1 13 130,00
007   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 13 130,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 9 11 22.700,00
002   σπίτι (hane) 3 3 12.400,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 10.000,00
004   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 1 1 1.500,00
005   κατάστημα σιδηρικών (nalburcu dükkanı) 1 1 1.500,00
006   τμήμα κτηρίου 4 6 8.500,00
007   δωμάτιο 2 5 6.200,00
008   μονόχωρο με αποθήκη (oda ve mahzen) 2 5 6.200,00
009   σύπμπλεγμα μοναστηριακών κελιών ή μονόχωρο (oda) 2 1 2.300,00
010   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 300,00
011   στάβλος (ahir) 1 1 300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 731 1.496,00
002   πρόβατα (agnam) 1 707 656,00
003   μουλάρι (katir) 1 24 840,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 13, 2020, 11:06 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Manastır-i Çiko. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6086/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό