Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6088
UUID βάσης δεδομένων: bb58ee1b-4c07-4f13-bf63-9853550629e3
Όνομα: Manastır-i Çiko
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Manastır-i Çiko
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Κοράκου
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.800,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
6.750,0 750,0 4.300,0 0,0
57,2% 6,4% 36,4% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Κοράκου:
0,00
68,00
0,0%
Κοράκου:
0,00
1,00
0,0%
Κοράκου:
0,00
81,00
0,0%
Κοράκου:
0,00
82,00
0,0%
Κοράκου:
2,00
218,00
0,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Κοράκου:
30,00
751,00
4,0%
Γαίες (αξία)
Κοράκου:
6.750,00
136.020,00
5,0%
Κοράκου:
1,00
104,00
1,0%
Κοράκου:
2,00
80,00
2,5%
Κοράκου:
30,00
518,00
5,8%
Κοράκου:
13,00
95,00
13,7%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Κοράκου:
750,00
8.031,00
9,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Κοράκου:
4.300,00
20.250,00
21,2%
Κοράκου:
0,00
43,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Κοράκου:
0,00
438,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Κοράκου:
0,00
8.431,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Κοράκου:
11.800,00
172.732,00
6,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2 30,00 6.750,00
002   γη με βλάστηση 2 30,00 6.750,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 15,00 750,00
004   δημητριακά 1 15,00 750,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 15,00 750,00
006   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 1 15,00 6.000,00
007   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 15,00 6.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 30 750,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 30 750,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 30 750,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 13 4.300,00
002   σπίτι (hane) 1 12 3.000,00
003   διώροφο σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (fevkani ve tahtani ma' ahur ve samalık ve mahzen olub ve ma mağaza) 1 12 3.000,00
004   Μύλοι 1 1 1.300,00
005   Νερόμυλοι 1 1 1.300,00
006   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 1.300,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Ιαν. 22, 2020, 7:16 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Manastır-i Çiko. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6088/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό