Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6090
UUID βάσης δεδομένων: b4762739-cce5-4199-9ef2-a2770d03d94f
Όνομα: Xeropotamos Mon.
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İkserobodamo Manastırı
Κατηγορία: τσιφλίκι μοναστηριού (çiftlik - manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Xeropotamos Mon.
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 25.106,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
16.000,0 540,0 5.500,0 3.066,0
63,7% 2,2% 21,9% 12,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
0,00
1.422,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
0,00
28,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
0,00
1.835,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
0,00
1.857,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
1,00
3.231,00
0,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
2.000,00
20.730,92
9,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
16.000,00
1.113.579,00
1,4%
Καζάς Λεύκας:
1,00
1.853,00
0,1%
Καζάς Λεύκας:
3,00
1.679,00
0,2%
Καζάς Λεύκας:
27,00
8.397,00
0,3%
Καζάς Λεύκας:
4,00
1.968,00
0,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
540,00
93.687,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
5.500,00
338.884,00
1,6%
Καζάς Λεύκας:
4,00
610,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
154,00
9.132,00
1,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
3.066,00
145.442,00
2,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
25.106,00
1.691.592,00
1,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 1 2.000,00 16.000,00
002   γη με βλάστηση 1 2.000,00 16.000,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 2.000,00 16.000,00
004   δημητριακά 1 2.000,00 16.000,00
005   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 2.000,00 16.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 1 27 540,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 27 540,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 27 540,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 3 4 5.500,00
002   σπίτι (hane) 1 1 2.400,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 100,00
005   Μύλοι 1 2 3.000,00
006   Νερόμυλοι 1 2 3.000,00
007   χειμερινός μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 2 3.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 148 1.566,00
002   πρόβατα (agnam) 1 137 1.096,00
003   αγελάδα (inek) 2 11 470,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 3 150,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 3 150,00
006   μη εξημερωμένη αγελάδα (yabani inek) 1 8 320,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 23, 2019, μεσάνυχτα
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Xeropotamos Mon.. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6090/ στις 23/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό