Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6092
UUID βάσης δεδομένων: 73e17d3a-cde7-4d32-8a1e-2e5739780247
Όνομα: Μυλικούρι
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Millikur
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Mylikouri
Μυλικούρι
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Mylikouri
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 23.375,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
18.120,5 704,0 3.795,0 756,0
77,5% 3,0% 16,2% 3,2%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
48,00
1.422,00
3,4%
Καζάς Λεύκας:
1,00
28,00
3,6%
Καζάς Λεύκας:
90,00
1.835,00
4,9%
Καζάς Λεύκας:
92,00
1.857,00
5,0%
Καζάς Λεύκας:
95,00
3.231,00
2,9%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
321,25
20.730,92
1,5%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
18.120,50
1.113.579,00
1,6%
Καζάς Λεύκας:
34,00
1.853,00
1,8%
Καζάς Λεύκας:
50,00
1.679,00
3,0%
Καζάς Λεύκας:
85,00
8.397,00
1,0%
Καζάς Λεύκας:
50,00
1.968,00
2,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
704,00
93.687,00
0,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
3.795,00
338.884,00
1,1%
Καζάς Λεύκας:
2,00
610,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
33,00
9.132,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
756,00
145.442,00
0,5%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
23.375,50
1.691.592,00
1,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γιαννής γιος του παπά Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μυλικούρι 1.340,00
Χαράλαμπος γιος του παπά Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μυλικούρι 60,00
Παπάς Γιαννής γιος του παπά Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μυλικούρι 555,00
Γυναίκα του παπά Γιαννή γιου του παπά Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μυλικούρι 180,00
Κόρη του παπά Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μυλικούρι 575,00
Παπάς Αντωνής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μυλικούρι 0,00
Γιαννής γιος του παπά Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μυλικούρι 477,50
Κωνσταντίνος γιος του Χατζή Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μυλικούρι 480,00
Γυναίκα του Κωνσταντίνου γιου του Χατζή Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μυλικούρι 230,00
Χριστόδουλος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Μυλικούρι 481,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 95 321,25 18.120,50
002   γη με βλάστηση 95 321,25 18.120,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 12 16,50 1.650,00
004   καλλιέργειες μουριάς 12 16,50 1.650,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 12 16,50 1.650,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 63 277,00 14.002,50
007   αμπέλι 63 277,00 14.002,50
008   αμπέλι (bağ) 63 277,00 14.002,50
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 20 27,75 2.468,00
010   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 5 8,50 850,50
011   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 14 17,75 1.550,00
012   εγκαταλελειμμένος κήπος (viran bağçe) 1 1,50 67,50
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 34 85 704,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 5 18 54,00
003   μουριές (dut) 1 3 9,00
004   μουριές (eşcar-ı dut) 4 15 45,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 3 16 160,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 16 160,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 2 10,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 2 10,00
009   καρυδιά 24 49 480,00
010   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 23 48 470,00
011   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 1 1 10,00
012   καρυδιά (ceviz) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 50 50 3.795,00
002   σπίτι (hane) 50 50 3.795,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 30,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 33 756,00
002   μουλάρι (katir) 1 1 500,00
003   αίγες (keçi̇) 1 32 256,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 11, 2020, 8:17 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μυλικούρι. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6092/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό