Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6093
UUID βάσης δεδομένων: 04f86bf5-edbd-47fa-bc37-0dcf12e68bb5
Όνομα: Καμινάρια (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kaminarka
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kaminaria
Καμινάρια (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kaminaria
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 28.787,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
18.112,5 1.415,0 7.970,0 1.290,0
62,9% 4,9% 27,7% 4,5%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
41,00
1.422,00
2,9%
Καζάς Λεύκας:
1,00
28,00
3,6%
Καζάς Λεύκας:
63,00
1.835,00
3,4%
Καζάς Λεύκας:
63,00
1.857,00
3,4%
Καζάς Λεύκας:
77,00
3.231,00
2,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
404,25
20.730,92
1,9%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
18.112,50
1.113.579,00
1,6%
Καζάς Λεύκας:
64,00
1.853,00
3,5%
Καζάς Λεύκας:
40,00
1.679,00
2,4%
Καζάς Λεύκας:
150,00
8.397,00
1,8%
Καζάς Λεύκας:
41,00
1.968,00
2,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.415,00
93.687,00
1,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
7.970,00
338.884,00
2,4%
Καζάς Λεύκας:
3,00
610,00
0,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
57,00
9.132,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.290,00
145.442,00
0,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
28.787,50
1.691.592,00
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χριστόδουλος γιος του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καμινάρια (τα) 410,00
Γυναίκα του Χριστόδουλου γιου του Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καμινάρια (τα) 80,00
Μιχαήλ γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καμινάρια (τα) 25,00
Χατζή Γιαννής γιος του Μάρκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καμινάρια (τα) 550,00
Γυναίκα του Χατζή Γιαννή γιου του Μάρκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καμινάρια (τα) 150,00
Σολωμός γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καμινάρια (τα) 550,00
Γυναίκα του Σολωμού γιου του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καμινάρια (τα) 100,00
Χριστόδουλος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καμινάρια (τα) 222,50
Γυναίκα του Χριστόδουλου γιου του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καμινάρια (τα) 80,00
Παπάς Γιωρκής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Καμινάρια (τα) 1.435,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 77 404,25 18.112,50
002   γη με βλάστηση 77 404,25 18.112,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 11 12,50 1.450,00
004   καλλιέργειες μουριάς 11 12,50 1.450,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 11 12,50 1.450,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 38 338,50 13.695,00
007   αμπέλι 37 308,50 13.605,00
008   αγροτεμάχιο με αμπέλια (bağ tarlası) 3 12,50 680,00
009   νέος αμπελώνας (cedid bağ) 1 0,50 25,00
010   αμπέλι (bağ) 33 295,50 12.900,00
011   δημητριακά 1 30,00 90,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 30,00 90,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 28 53,25 2.967,50
014   κήπος (bağçe) 5 31,50 1.472,50
015   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 18 19,50 1.450,00
016   μικτός κήπος (mahlut bağçe) 1 0,25 25,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 4 2,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 64 150 1.415,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 29 99 1.000,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 4 40,00
004   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 1 2 20,00
005   αγριελιά (yaban zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 2 20,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun) 26 93 940,00
007   συκιές 1 1 5,00
008   συκιές (inci̇r eşcari) 1 1 5,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 18 26 170,00
010   αμυγδαλιά (badem) 18 26 170,00
011   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 17 25 160,00
012   καρυδιά 16 24 240,00
013   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 2 20,00
014   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 15 22 220,00
015   καρυδιά (ceviz) 2 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 40 41 7.970,00
002   σπίτι (hane) 38 38 5.470,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 50,00
004   Μύλοι 2 3 2.500,00
005   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 500,00
006   Νερόμυλοι 1 2 2.000,00
007   νερόμυλος (su değirmeni) 1 2 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 3 57 1.290,00
002   μουλάρι (katir) 2 2 850,00
003   αίγες (keçi̇) 1 55 440,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 11, 2020, 8:16 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καμινάρια (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6093/ στις 25/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό