Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6094
UUID βάσης δεδομένων: 12b18daa-ddf6-4421-ade6-c6a253eab993
Όνομα: Τρεις Ελιές (οι)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Diris Elyes
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Treis Elies
Τρεις Ελιές (οι)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Tris Eliaes
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 17.142,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
13.052,5 530,0 3.120,0 440,0
76,1% 3,1% 18,2% 2,6%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
27,00
1.422,00
1,9%
Καζάς Λεύκας:
1,00
28,00
3,6%
Καζάς Λεύκας:
33,00
1.835,00
1,8%
Καζάς Λεύκας:
32,00
1.857,00
1,7%
Καζάς Λεύκας:
54,00
3.231,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
296,50
20.730,92
1,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
13.052,50
1.113.579,00
1,2%
Καζάς Λεύκας:
39,00
1.853,00
2,1%
Καζάς Λεύκας:
29,00
1.679,00
1,7%
Καζάς Λεύκας:
55,00
8.397,00
0,7%
Καζάς Λεύκας:
29,00
1.968,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
530,00
93.687,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
3.120,00
338.884,00
0,9%
Καζάς Λεύκας:
2,00
610,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
55,00
9.132,00
0,6%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
440,00
145.442,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
17.142,50
1.691.592,00
1,0%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Λουίζος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεις Ελιές (οι) 190,00
Παπάς Χαράλαμπος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεις Ελιές (οι) 450,00
Ιωσήφ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεις Ελιές (οι) 450,00
Κτωρής γιος του Αναστάση
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεις Ελιές (οι) 140,00
Γιαννής γιος του παπά Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεις Ελιές (οι) 955,00
Χαράλαμπος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεις Ελιές (οι) 660,00
Αναστάσης γιος του Ιωσήφ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεις Ελιές (οι) 755,00
Χριστόδουλος γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεις Ελιές (οι) 140,00
Θοδωρής γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεις Ελιές (οι) 480,00
Λουίζος γιος του Μάρκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τρεις Ελιές (οι) 615,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 54 296,50 13.052,50
002   γη με βλάστηση 54 296,50 13.052,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 20 10,00 1.000,00
004   καλλιέργειες μουριάς 20 10,00 1.000,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 20 10,00 1.000,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 20 170,50 10.827,50
007   αμπέλι 20 170,50 10.827,50
008   αμπέλι (bağ) 20 170,50 10.827,50
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 116,00 1.225,00
010   κήπος (bağçe) 3 11,00 720,00
011   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 10 104,50 500,00
012   αγροτεμάχιο (tarla) 1 0,50 5,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 39 55 530,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 17 27 270,00
003   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 1 1 10,00
004   ελιές (eşcar-ı zeytun) 16 26 260,00
005   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 4 5 30,00
006   αμυγδαλιά (badem) 4 5 30,00
007   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 2 2 20,00
008   καρυδιά 18 23 230,00
009   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 18 23 230,00
010   καρυδιά (ceviz) 8 11 110,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 29 29 3.120,00
002   σπίτι (hane) 27 27 2.470,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 30,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 300,00
005   Μύλοι 2 2 650,00
006   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 150,00
007   Νερόμυλοι 1 1 500,00
008   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 55 440,00
002   αίγες (keçi̇) 2 55 440,00
Τελευταία επεξεργασία: Αύγ. 11, 2020, 8:15 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τρεις Ελιές (οι). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6094/ στις 16/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό