Όνομα: Πρόδρομος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Poroğromo
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Prodromos
Πρόδρομος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Prodromos
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.025,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
2.010,0 265,0 850,0 900,0
49,9% 6,6% 21,1% 22,4%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πρόδρομος (Αυτή η εγγραφή) 3.145 78,14%
Μονή Τρικουκκιώτισσας Tiriikucidisa 880 21,86%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
31,00
1.422,00
2,2%
Καζάς Λεύκας:
2,00
28,00
7,1%
Καζάς Λεύκας:
35,00
1.835,00
1,9%
Καζάς Λεύκας:
2,00
72,00
2,8%
Καζάς Λεύκας:
36,00
3.231,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεύκας:
41,00
12.180,27
0,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
2.010,00
445.650,50
0,5%
Καζάς Λεύκας:
26,00
1.853,00
1,4%
Καζάς Λεύκας:
33,00
1.679,00
2,0%
Καζάς Λεύκας:
42,00
3.707,00
1,1%
Καζάς Λεύκας:
4,00
337,00
1,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
265,00
47.876,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
850,00
159.579,00
0,5%
Καζάς Λεύκας:
15,00
610,00
2,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
3,00
7.593,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
900,00
77.590,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
4.025,00
715.790,50
0,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Τρικουκκιώτισσας
Πρόδρομος 615,00
Χατζή Αντωνής
Πρόδρομος 0,00
Γυναίκα του Χατζή Αντωνή
Πρόδρομος 100,00
Γιαννής γιος του Χριστόδουλου
Πρόδρομος 250,00
Ευθύμιος γιος του Γιαννή
Πρόδρομος 135,00
Χριστόδουλος γιος του Χατζή Αντωνή
Πρόδρομος 250,00
Κόρη του Γιάννη
Πρόδρομος 330,00
Γιαννής γιος του παπά Λουίζου
Πρόδρομος 1.115,00
Λουίζος γιος του Μιχαήλ
Πρόδρομος 614,00
Παπά Μιχαήλ γιος του Γιάννη
Πρόδρομος 700,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 36 55,00 3.260,00
002   γη με βλάστηση 36 55,00 3.260,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 10 9,00 900,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 3,50 350,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 3,50 350,00
006   καλλιέργειες μηλιάς 8 5,50 550,00
007   κήπος με μηλιές (elma bağçesi) 8 5,50 550,00
008   17 37,50 1.535,00
009   12 5,00 400,00
010   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 12 5,00 400,00
011   αμπέλι 4 27,50 1.085,00
012   αμπέλι (bağ) 4 27,50 1.085,00
013   δημητριακά 1 5,00 50,00
014   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 5,00 50,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 8,50 825,00
016   κήπος (bağçe) 2 1,50 150,00
017   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 7 7,00 675,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 26 62 395,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 3 25 75,00
003   μουριές (dut eşcâri) 3 25 75,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 3 7 70,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 3 30,00
006   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 1 1 10,00
007   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 1 10,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 3 30,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 10 50,00
010   αμυγδαλιά (badem) 2 10 50,00
011   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 2 10 50,00
012   καρυδιές 18 20 200,00
013   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
014   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 17 19 190,00
015   καρυδιά (ceviz) 1 3 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 33 4 850,00
002   σπίτι (hane) 33 4 850,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 15 3 900,00
002   μουλάρι (katir) 15 3 900,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 28, 2020, 11:30 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πρόδρομος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6096/ στις 03/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό