Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6096
UUID βάσης δεδομένων: fe848d8b-a3af-4c6d-8430-b3e57d27e943
Όνομα: Πρόδρομος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Poroğromo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Prodromos
Πρόδρομος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Prodromos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 16.020,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.635,0 885,0 3.800,0 5.700,0
35,2% 5,5% 23,7% 35,6%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Πρόδρομος (Αυτή η εγγραφή) 15.080 94,13%
Μονή Τρικουκκιώτισσας Tiriikucidisa 940 5,87%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
31,00
1.422,00
2,2%
Καζάς Λεύκας:
2,00
28,00
7,1%
Καζάς Λεύκας:
35,00
1.835,00
1,9%
Καζάς Λεύκας:
35,00
1.857,00
1,9%
Καζάς Λεύκας:
36,00
3.231,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
79,50
20.730,92
0,4%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
5.635,00
1.113.579,00
0,5%
Καζάς Λεύκας:
26,00
1.853,00
1,4%
Καζάς Λεύκας:
33,00
1.679,00
2,0%
Καζάς Λεύκας:
111,00
8.397,00
1,3%
Καζάς Λεύκας:
32,00
1.968,00
1,6%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
885,00
93.687,00
0,9%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
3.800,00
338.884,00
1,1%
Καζάς Λεύκας:
15,00
610,00
2,5%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
19,00
9.132,00
0,2%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
5.700,00
145.442,00
3,9%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
16.020,00
1.691.592,00
0,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Τρικουκκιώτισσας
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πρόδρομος 615,00
Χατζή Αντωνής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πρόδρομος 0,00
Γυναίκα του Χατζή Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πρόδρομος 100,00
Γιαννής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πρόδρομος 250,00
Ευθύμιος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πρόδρομος 135,00
Χριστόδουλος γιος του Χατζή Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πρόδρομος 250,00
Κόρη του Γιαννάκη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πρόδρομος 330,00
Γιαννής γιος του παπά Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πρόδρομος 1.115,00
Λουίζος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πρόδρομος 614,00
Παπά Μιχαήλ γιος του Γιαννάκη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Πρόδρομος 700,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 36 79,50 5.635,00
002   γη με βλάστηση 36 79,50 5.635,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 10 15,00 1.500,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 3,50 350,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 3,50 350,00
006   καλλιέργειες μηλιάς 8 11,50 1.150,00
007   κήπος με μηλιές (elma bağçesi) 8 11,50 1.150,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 17 50,00 2.935,00
009   λαχανικό 12 17,50 1.800,00
010   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 12 17,50 1.800,00
011   αμπέλι 4 27,50 1.085,00
012   αμπέλι (bağ) 4 27,50 1.085,00
013   δημητριακά 1 5,00 50,00
014   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 5,00 50,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 14,50 1.200,00
016   κήπος (bağçe) 2 3,00 300,00
017   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 7 11,50 900,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 26 111 885,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 3 25 75,00
003   μουριές (dut eşcâri) 3 25 75,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 3 7 70,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 3 30,00
006   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 1 1 10,00
007   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 1 10,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun) 1 3 30,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 10 50,00
010   αμυγδαλιά (badem) 2 10 50,00
011   αμυγδαλιές (badem eşcâri) 2 10 50,00
012   καρυδιά 18 69 690,00
013   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
014   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 17 68 680,00
015   καρυδιά (ceviz) 1 3 30,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 33 32 3.800,00
002   σπίτι (hane) 33 32 3.800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 15 19 5.700,00
002   μουλάρι (katir) 15 19 5.700,00
Τελευταία επεξεργασία: Οκτ. 28, 2020, 11:30 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πρόδρομος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6096/ στις 21/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό