Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6097
UUID βάσης δεδομένων: 7b466974-9683-4176-bf50-781e92e04bff
Όνομα: Παλαιόμυλος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Palyomilo
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Palaiomylos
Παλαιόμυλος
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Palaeomylos
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.866,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
2.100,0 276,0 4.010,0 480,0
30,6% 4,0% 58,4% 7,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
11,00
1.422,00
0,8%
Καζάς Λεύκας:
0,00
28,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
12,00
1.835,00
0,7%
Καζάς Λεύκας:
12,00
1.857,00
0,6%
Καζάς Λεύκας:
15,00
3.231,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
24,00
20.730,92
0,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
2.100,00
1.113.579,00
0,2%
Καζάς Λεύκας:
9,00
1.853,00
0,5%
Καζάς Λεύκας:
16,00
1.679,00
1,0%
Καζάς Λεύκας:
29,00
8.397,00
0,3%
Καζάς Λεύκας:
16,00
1.968,00
0,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
276,00
93.687,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
4.010,00
338.884,00
1,2%
Καζάς Λεύκας:
2,00
610,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
725,00
9.132,00
7,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
480,00
145.442,00
0,3%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
6.866,00
1.691.592,00
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Ζαχαρίας γιος του Χατζή Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόμυλος 290,00
Λουίζος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόμυλος 250,00
Παυλής γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόμυλος 250,00
Χριστόδουλος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόμυλος 300,00
Λουίζος γιος του Χαράλαμπου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόμυλος 306,00
Λουίζος γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόμυλος 250,00
Παπά Χριστόδουλος γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόμυλος 350,00
Μητέρα του Γιαννή γιου του Θοδωρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόμυλος 200,00
Γιαννής γιος του Θοδωρή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόμυλος 0,00
Μιχαήλ γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Παλαιόμυλος 1.640,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 15 24,00 2.100,00
002   γη με βλάστηση 15 24,00 2.100,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 5 5,50 550,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,00 100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 1,00 100,00
006   κήπος με δέντρα (eşcârli bağçe) 3 4,50 450,00
007   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 5,00 200,00
008   αμπέλι 1 5,00 200,00
009   αμπέλι (bağ) 1 5,00 200,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 13,50 1.350,00
011   κήπος (bağçe) 8 12,00 1.200,00
012   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 1 1,50 150,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 9 29 276,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 2 6,00
003   μουριές (dut eşcâri) 1 2 6,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 3 10 100,00
005   ελιές (zeyti̇n eşcâri) 1 4 40,00
006   ορεινές ελιές (dağ zeyti̇ni̇ eşcâri) 1 4 40,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun) 2 6 60,00
008   καρυδιά 5 17 170,00
009   καρυδιές (cevi̇z eşcâri) 5 17 170,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 16 16 4.010,00
002   σπίτι (hane) 14 14 1.460,00
003   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
004   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
005   Μύλοι 1 1 2.500,00
006   Νερόμυλοι 1 1 2.500,00
007   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 2.500,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 725 480,00
002   πρόβατα (agnam) 1 600 480,00
003   βόδι (öküz) 1 125 0,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 1, 2019, 4:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Παλαιόμυλος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6097/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό