Όνομα: Καλοπαναγιώτης
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kalapanayot
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kalopanagiotis
Καλοπαναγιώτης
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kalopanayiotis
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 19.677,00
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
12.620,0 1.087,0 5.350,0 1.080,0
64,1% 5,5% 27,2% 5,5%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Καλοπαναγιώτης (Αυτή η εγγραφή) 18.062 91,79%
Manastır Manastır 1.615 8,21%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
65,00
1.422,00
4,6%
Καζάς Λεύκας:
1,00
28,00
3,6%
Καζάς Λεύκας:
74,00
1.835,00
4,0%
Καζάς Λεύκας:
3,00
72,00
4,2%
Καζάς Λεύκας:
185,00
3.231,00
5,7%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεύκας:
190,00
12.180,27
1,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
12.620,00
445.650,50
2,8%
Καζάς Λεύκας:
120,00
1.853,00
6,5%
Καζάς Λεύκας:
71,00
1.679,00
4,2%
Καζάς Λεύκας:
92,00
3.707,00
2,5%
Καζάς Λεύκας:
5,00
337,00
1,5%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.087,00
47.876,00
2,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
5.350,00
159.579,00
3,4%
Καζάς Λεύκας:
4,00
610,00
0,7%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
36,00
7.593,00
0,5%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.080,00
77.590,00
1,4%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
19.677,00
715.790,50
2,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι Αγίου Ιωάννη Λαμπαδιστή
Καλοπαναγιώτης 2.360,00
Λευκωσιάτης Κυριάκος γιος του Γιαννή
Καλοπαναγιώτης 1.685,00
Χριστόδουλος γιος του Νικόλα
Καλοπαναγιώτης 425,00
Λουίζος γιος του Χριστόδουλου
Καλοπαναγιώτης 1.335,00
Παπά Φυλαχτής γιος του παπά Γιωρκή
Καλοπαναγιώτης 1.580,00
Κόρη του παπά Φυλαχτή
Καλοπαναγιώτης 100,00
Παπά Φυλαχτής
Καλοπαναγιώτης 0,00
Χαράλαμπος γιος του Γιαννή
Καλοπαναγιώτης 500,00
Γιαννής γιος του Λουίζου
Καλοπαναγιώτης 720,00
Λουίζος γιος του παπά Μιχαήλ
Καλοπαναγιώτης 357,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 185 207,00 13.905,00
002   γη με βλάστηση 183 206,00 13.675,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 56 6,00 675,00
004   καλλιέργειες μουριάς 56 6,00 675,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 56 6,00 675,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 108 181,00 11.770,00
007   λαχανικό 1 0,50 50,00
008   καλλιεργήσιμο περιβόλι/κήπος (mamur bağçe) 1 0,50 50,00
009   αμπέλι 104 179,00 11.680,00
010   αμπέλι (bağ) 104 179,00 11.680,00
011   δημητριακά 3 1,50 40,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 2 1,00 10,00
013   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık tarla) 1 0,50 30,00
014   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 19 19,00 1.230,00
015   κήπος (bağçe) 2 1,50 50,00
016   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 15 7,00 675,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 2 10,50 505,00
018   άλλη χρήση γης 2 1,00 230,00
019   περιφραγμένο αγροτεμάχιο (fırahti) 1 1,00 30,00
020   τρεχούμενο νερό (ma-i cari) 1 0,00 200,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 120 121 1.387,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 10 30,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 10 30,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 45 84 1.100,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 41 26 320,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 4 58 780,00
007   συκιές 1 1 5,00
008   συκιές (şecer-i incir) 1 1 5,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 27 4 30,00
010   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 14 3 15,00
011   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 13 1 15,00
012   καρυδιά 46 22 222,00
013   καρυδιές (şecer-i ceviz) 32 12 120,00
014   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 13 9 92,00
015   καρυδιά (ceviz 2) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 71 14 6.100,00
002   σπίτι (hane) 64 5 2.950,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani ve tahtani hane) 1 1 900,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 2 2 500,00
005   βυρσοδεψείο (debbağhane) 2 4 400,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 1 100,00
007   στάβλος (ahir) 1 1 100,00
008   Μύλοι 4 4 2.650,00
009   ερειπωμένος ελαιόμυλος (harab yağ değirmeni) 1 1 300,00
010   Νερόμυλοι 3 3 2.350,00
011   χειμωνιάτικος μύλος (kiş deği̇rmeni̇) 1 1 350,00
012   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 2 2 2.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 4 36 1.080,00
002   πρόβατα (agnam) 2 35 280,00
003   μουλάρι (katir) 2 1 800,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 1, 2019, 4:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Καλοπαναγιώτης. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6100/ στις 05/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό