Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6101
UUID βάσης δεδομένων: 5b87e703-b911-45d3-854a-56bf933b1f91
Όνομα: Γερακιές
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yeracez
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Gerakies
Γερακιές (οι)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Yerakiaes
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 9.264,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.835,5 489,0 2.040,0 900,0
63,0% 5,3% 22,0% 9,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
18,00
1.422,00
1,3%
Καζάς Λεύκας:
0,00
28,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
22,00
1.835,00
1,2%
Καζάς Λεύκας:
22,00
1.857,00
1,2%
Καζάς Λεύκας:
36,00
3.231,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
121,50
20.730,92
0,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
5.835,50
1.113.579,00
0,5%
Καζάς Λεύκας:
33,00
1.853,00
1,8%
Καζάς Λεύκας:
18,00
1.679,00
1,1%
Καζάς Λεύκας:
62,00
8.397,00
0,7%
Καζάς Λεύκας:
18,00
1.968,00
0,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
489,00
93.687,00
0,5%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
2.040,00
338.884,00
0,6%
Καζάς Λεύκας:
2,00
610,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
3,00
9.132,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
900,00
145.442,00
0,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
9.264,50
1.691.592,00
0,5%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Γιαννής γιος του παπά Λορέντζιου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γερακιές 385,00
Λορέντζιος γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γερακιές 380,00
Γυναίκα του Γιωρκή γιου του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γερακιές 95,00
Γιωρκής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γερακιές 0,00
Αντωνής γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γερακιές 525,00
Αντωνής γιος του Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γερακιές 335,00
Μιχαήλ γιος του παπά Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γερακιές 512,50
Γιαννής γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γερακιές 645,00
Γιαννής γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γερακιές 508,00
Παύλος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γερακιές 273,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 36 121,50 5.835,50
002   γη με βλάστηση 35 116,50 5.610,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 2,50 153,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 2,50 153,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 2,50 153,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 19 106,00 4.657,50
007   αμπέλι 19 106,00 4.657,50
008   αμπέλι (bağ) 19 106,00 4.657,50
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 12 8,00 800,00
010   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 12 8,00 800,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 5,00 225,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 5,00 225,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 33 62 489,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 3 9,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 3 9,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 12 29 290,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 12 29 290,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 15 24 130,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 11 20 110,00
008   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 4 4 20,00
009   καρυδιά 4 6 60,00
010   καρυδιές (şecer-i ceviz) 3 5 50,00
011   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 18 18 2.040,00
002   σπίτι (hane) 18 18 2.040,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 2 3 900,00
002   μουλάρι (katir) 2 3 900,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 25, 2021, 11:18 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γερακιές. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6101/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό