Όνομα: Γερακιές
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Yeracez
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Gerakies
Γερακιές (οι)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Yerakiaes
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 4.909,50
Αξίες περιουσιών και ποσοστό ανά είδος (αξίες σε γρόσια):
3.375,5 124,0 510,0 900,0
68,8% 2,5% 10,4% 18,3%
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
18,00
1.422,00
1,3%
Καζάς Λεύκας:
0,00
28,00
0,0%
Καζάς Λεύκας:
22,00
1.835,00
1,2%
Καζάς Λεύκας:
1,00
72,00
1,4%
Καζάς Λεύκας:
36,00
3.231,00
1,1%
Γαίες (εμβαδόν)
Καζάς Λεύκας:
68,50
12.180,27
0,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
3.375,50
445.650,50
0,8%
Καζάς Λεύκας:
33,00
1.853,00
1,8%
Καζάς Λεύκας:
18,00
1.679,00
1,1%
Καζάς Λεύκας:
11,00
3.707,00
0,3%
Καζάς Λεύκας:
1,00
337,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
124,00
47.876,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
510,00
159.579,00
0,3%
Καζάς Λεύκας:
2,00
610,00
0,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
3,00
7.593,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
900,00
77.590,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
4.909,50
715.790,50
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Γιαννής γιος του παπά Λορέντζιου
Γερακιές 385,00
Λορέντζιος γιος του Χατζή Γιαννή
Γερακιές 380,00
Γυναίκα του Γιωρκή γιου του Χριστόδουλου
Γερακιές 95,00
Γιωρκής γιος του Χριστόδουλου
Γερακιές 0,00
Αντωνής γιος του Χατζή Γιαννή
Γερακιές 525,00
Αντωνής γιος του Πέτρου
Γερακιές 335,00
Μιχαήλ γιος του παπά Χριστόδουλου
Γερακιές 512,50
Γιαννής γιος του Λουίζου
Γερακιές 645,00
Γιαννής γιος του Αντώνη
Γερακιές 508,00
Παύλος γιος του Μιχαήλ
Γερακιές 273,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών (σε dönüm) Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο γαιών 36 74,50 3.650,50
002   γη με βλάστηση 35 69,50 3.425,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 1,50 53,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 1,50 53,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 1,50 53,00
006   19 66,00 3.172,50
007   αμπέλι 19 66,00 3.172,50
008   αμπέλι (bağ) 19 66,00 3.172,50
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 12 2,00 200,00
010   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 12 2,00 200,00
011   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 5,00 225,00
012   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 5,00 225,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο δέντρων 33 23 209,00
002   Σύνολο μουριών 2 3 9,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 3 9,00
004   ελιές 12 11 110,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 12 11 110,00
006   Σύνολο αμυγδαλιών 15 4 40,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 11 3 35,00
008   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 4 1 5,00
009   καρυδιές 4 5 50,00
010   καρυδιές (şecer-i ceviz) 3 4 40,00
011   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο κτιρίων 18 1 510,00
002   σπίτι (hane) 18 1 510,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Σύνολο ζώων 2 3 900,00
002   μουλάρι (katir) 2 3 900,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 25, 2021, 11:18 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γερακιές. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6101/ στις 02/06/2023.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό