Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6102
UUID βάσης δεδομένων: 1aa4f6b8-6a3b-49b3-8060-3852b0a182af
Όνομα: Κοράκου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Koraku
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Korakou
Κοράκου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Korakou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 172.732,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
136.020,0 8.031,0 20.250,0 8.431,0
78,7% 4,6% 11,7% 4,9%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Κοράκου (Αυτή η εγγραφή) 160.932 93,17%
Manastır-i Çiko Manastır-i Çiko 11.800 6,83%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
68,00
1.422,00
4,8%
Καζάς Λεύκας:
1,00
28,00
3,6%
Καζάς Λεύκας:
81,00
1.835,00
4,4%
Καζάς Λεύκας:
82,00
1.857,00
4,4%
Καζάς Λεύκας:
218,00
3.231,00
6,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
751,00
20.730,92
3,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
136.020,00
1.113.579,00
12,2%
Καζάς Λεύκας:
104,00
1.853,00
5,6%
Καζάς Λεύκας:
80,00
1.679,00
4,8%
Καζάς Λεύκας:
518,00
8.397,00
6,2%
Καζάς Λεύκας:
95,00
1.968,00
4,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
8.031,00
93.687,00
8,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
20.250,00
338.884,00
6,0%
Καζάς Λεύκας:
43,00
610,00
7,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
438,00
9.132,00
4,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
8.431,00
145.442,00
5,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
172.732,00
1.691.592,00
10,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Es'ad γιος του Mahmud
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοράκου 1.952,50
Γυναίκα του Said γιου του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοράκου 420,00
Said γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοράκου 0,00
Abdurrahman γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοράκου 4.000,00
Ama (blind) Hüseyin γιος του Yusuf
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοράκου 1.948,00
Mehmed γιος του İsma'il
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοράκου 80,00
Mehmed γιος του Ama (blind) Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοράκου 1.150,00
Hasan γιος του Musaddık
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοράκου 920,00
'Ali γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοράκου 190,00
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Κοράκου 260,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 218 751,00 136.020,00
002   γη με βλάστηση 210 743,00 135.725,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 38 27,50 10.050,00
004   καλλιέργειες μουριάς 37 26,50 9.950,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 37 26,50 9.950,00
006   καλλιέργειες λεμονιάς 1 1,00 100,00
007   αγροτεμάχιο με λεμονιές (limon tarlası) 1 1,00 100,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 160 605,50 116.350,00
009   λαχανικό 2 1,00 400,00
010   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 2 1,00 400,00
011   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 34 56,00 21.075,00
012   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 34 56,00 21.075,00
013   βαμβάκι 79 239,50 88.400,00
014   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 69 214,00 79.600,00
015   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 2 6,50 1.200,00
016   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 8 19,00 7.600,00
017   αμπέλι 22 45,00 1.800,00
018   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 1 1,00 45,00
019   αμπέλι (bağ) 21 44,00 1.755,00
020   δημητριακά 22 260,00 3.075,00
021   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 22 260,00 3.075,00
022   Αγροτεμάχια ριζαριού (Boya tarlaları) 1 4,00 1.600,00
023   αγροτεμάχιο με ριζάρι (boya tarlasi) 1 4,00 1.600,00
024   μικτές καλλιέργειες 3 20,00 735,00
025   κήπος με λεμονιές και μουριές (limon ve dut bağçesi) 2 16,00 135,00
026   κήπος με μουριές και συκιές (dut ve i̇nci̇r bağçesi̇) 1 4,00 600,00
027   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 9 90,00 8.590,00
028   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 5 17,50 6.875,00
029   αγροτεμάχιο (tarla) 4 72,50 1.715,00
030   άλλη χρήση γης 7 7,00 290,00
031   αλώνι (harman) 6 6,00 140,00
032   αλώνι (harman yeri) 1 1,00 10,00
033   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 1,00 150,00
034   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 1,00 5,00
035   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 1 1,00 5,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 104 518 8.031,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 8 112 336,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 7 82 246,00
004   μουριές (dut eşcarı) 1 30 90,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 70 351 7.230,00
006   ελιά (şecer-i zeytun) 1 1 20,00
007   δενδρύλλιο ελιάς (fidan-ı zeytun 2) 1 3 30,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 67 342 7.080,00
009   ελιά (zeytun 2) 1 5 100,00
010   συκιές 3 15 80,00
011   συκιές (eşcar-ı incir) 3 15 80,00
012   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 3 15,00
013   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 2 3 15,00
014   καρυδιά 12 15 150,00
015   καρυδιές (şecer-i ceviz) 7 7 70,00
016   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 5 8 80,00
017   χαρουπιές 4 4 40,00
018   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 2 2 20,00
019   χαρουπιές (şecer-i harub) 2 2 20,00
020   λεμονιές 5 18 180,00
021   λεμονιές (eşcar-ı limon) 5 18 180,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 80 95 20.250,00
002   σπίτι (hane) 68 79 14.600,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 6 6 1.780,00
004   διώροφο σπίτι με στάβλο και αχυρώνα (fevkani ve tahtani ma' ahur ve samalık ve mahzen olub ve ma mağaza) 1 12 3.000,00
005   αγροτικά κτήρια 1 1 50,00
006   μάντρα (mandıra) 1 1 50,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 6 11 150,00
008   κυψέλη (ari kovani) 4 9 45,00
009   στάβλος (ahir) 2 2 105,00
010   Μύλοι 5 4 5.450,00
011   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 1 1 250,00
012   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 500,00
013   Νερόμυλοι 3 2 4.700,00
014   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 3 2 4.700,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 34 428 6.181,00
002   πρόβατα (agnam) 7 397 2.376,00
003   αγελάδα (inek) 18 20 2.430,00
004   δαμαλάκι (dana) 1 2 100,00
005   μοσχαράκι γάλακτος (buzaği) 1 2 100,00
006   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 5 5 1.000,00
007   αγελάδα και μοσχαράκι (inek ve buzaği) 1 2 130,00
008   βόδι (öküz) 9 11 1.375,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 4:40 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κοράκου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6102/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό