Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6103
UUID βάσης δεδομένων: da4f8c17-fbd6-4f48-8056-dda95f817ca0
Όνομα: Τεμβριά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Tembrifa
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Temvria
Τεμβριά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Tembria
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 116.228,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
100.075,0 3.785,0 6.960,0 5.408,0
86,1% 3,3% 6,0% 4,7%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
36,00
1.422,00
2,5%
Καζάς Λεύκας:
1,00
28,00
3,6%
Καζάς Λεύκας:
48,00
1.835,00
2,6%
Καζάς Λεύκας:
48,00
1.857,00
2,6%
Καζάς Λεύκας:
166,00
3.231,00
5,1%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
344,50
20.730,92
1,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
100.075,00
1.113.579,00
9,0%
Καζάς Λεύκας:
82,00
1.853,00
4,4%
Καζάς Λεύκας:
47,00
1.679,00
2,8%
Καζάς Λεύκας:
230,00
8.397,00
2,7%
Καζάς Λεύκας:
55,00
1.968,00
2,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
3.785,00
93.687,00
4,0%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
6.960,00
338.884,00
2,1%
Καζάς Λεύκας:
34,00
610,00
5,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
83,00
9.132,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
5.408,00
145.442,00
3,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
116.228,00
1.691.592,00
6,9%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Hüseyin γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τεμβριά 380,00
Γυναίκα του Hüseyin γιου του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τεμβριά 380,00
Hasan γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τεμβριά 1.705,00
Hasan γιος του Musaddık
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τεμβριά 435,00
Μητέρα του Hasan γιου του Musaddık
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τεμβριά 100,00
Hüseyin γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τεμβριά 710,00
Hüseyin γιος του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τεμβριά 540,00
Γυναίκα του Hüseyin γιου του Mustafa
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Τεμβριά 500,00
Λουκάς γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τεμβριά 2.510,00
Γυναίκα του Λουκά γιου του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Τεμβριά 900,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 166 344,50 100.075,00
002   γη με βλάστηση 164 340,50 98.865,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 28 18,50 7.500,00
004   καλλιέργειες μουριάς 28 18,50 7.500,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 28 18,50 7.500,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 126 312,00 87.565,00
007   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 14 18,00 6.900,00
008   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 14 18,00 6.900,00
009   βαμβάκι 88 201,00 79.300,00
010   αγροτεμάχιο βαμβακιού (pembe) 1 3,00 1.200,00
011   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 86 193,00 76.100,00
012   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 5,00 2.000,00
013   αμπέλι 19 32,50 885,00
014   αμπέλι (bağ) 19 32,50 885,00
015   δημητριακά 5 60,50 480,00
016   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 4 60,00 460,00
017   αγροτεμάχιο με κτηνοτροφικά δημητριακά (hasıllık) 1 0,50 20,00
018   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 10 10,00 3.800,00
019   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 7 4,50 1.600,00
020   αγροτεμάχιο (tarla) 3 5,50 2.200,00
021   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 4,00 1.210,00
022   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 4,00 1.210,00
023   άγονο βαμβακοχώραφο (kıraç pembe tarlası) 1 2,00 1.200,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 82 230 3.785,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 13 69 260,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 13 69 260,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 50 138 3.280,00
005   ελιά (şecer-i zeytun) 6 6 100,00
006   δενδρύλλια ελιάς (fidan zeytun eşcarı) 1 8 80,00
007   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 2 20,00
008   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 42 122 3.080,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 4 5 35,00
010   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 4 5 35,00
011   καρυδιά 9 10 100,00
012   καρυδιές (şecer-i ceviz) 4 4 40,00
013   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 5 6 60,00
014   χαρουπιές 6 8 110,00
015   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 5 7 100,00
016   χαρουπιές (şecer-i harub) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 47 55 6.960,00
002   σπίτι (hane) 39 39 6.090,00
003   τμήμα κτηρίου 1 1 100,00
004   δωμάτιο 1 1 100,00
005   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 1 1 100,00
006   κτήριο προορισμένα για ζώα 5 14 70,00
007   κυψέλη (ari kovani) 5 14 70,00
008   Μύλοι 2 1 700,00
009   Νερόμυλοι 2 1 700,00
010   άλλος νερόμυλος (diğer su değirmeni) 1 0 600,00
011   χειμερινός μύλος (νερόμυλος) (kış değirmeni) 1 1 100,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 26 75 3.408,00
002   πρόβατα (agnam) 2 25 200,00
003   αγελάδα (inek) 12 12 1.500,00
004   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
005   αίγες (keçi̇) 2 26 208,00
006   βόδι (öküz) 10 12 1.500,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 3, 2020, 12:35 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Τεμβριά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6103/ στις 17/04/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό