Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6104
UUID βάσης δεδομένων: 3bb548cf-1f16-412e-b4b5-73bf03a03007
Όνομα: Κακοπετριά
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kakopedra
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kakopetria
Κακοπετριά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kakopetria
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 45.616,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
19.945,0 2.505,0 20.560,0 2.606,0
43,7% 5,5% 45,1% 5,7%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Κακοπετριά (Αυτή η εγγραφή) 39.141 85,81%
Μοναστήρι Αγίου Νικολάου της Στέγης Baş Piskopos Manastırı 6.475 14,19%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
50,00
1.422,00
3,5%
Καζάς Λεύκας:
2,00
28,00
7,1%
Καζάς Λεύκας:
58,00
1.835,00
3,2%
Καζάς Λεύκας:
58,00
1.857,00
3,1%
Καζάς Λεύκας:
142,00
3.231,00
4,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
243,50
20.730,92
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
19.945,00
1.113.579,00
1,8%
Καζάς Λεύκας:
57,00
1.853,00
3,1%
Καζάς Λεύκας:
59,00
1.679,00
3,5%
Καζάς Λεύκας:
157,00
8.397,00
1,9%
Καζάς Λεύκας:
64,00
1.968,00
3,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
2.505,00
93.687,00
2,7%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
20.560,00
338.884,00
6,1%
Καζάς Λεύκας:
18,00
610,00
3,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
85,00
9.132,00
0,9%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
2.606,00
145.442,00
1,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
45.616,00
1.691.592,00
2,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παπά Φίλιππος γιος του Χατζή Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κακοπετριά 3.240,00
Παπά Γιωρκής γιος του παπά Λευτέρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κακοπετριά 1.175,00
Χατζή Νικόλας γιος του Χατζή Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κακοπετριά 1.910,00
Κυριάκος γιος του Χατζή Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κακοπετριά 2.085,00
Γυναίκα του Σολωμού γιου του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κακοπετριά 225,00
Σολωμός γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κακοπετριά 0,00
Χριστοφής γιος του Χατζή Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κακοπετριά 162,50
Γυναίκα του Χριστοφή γιου του Χατζή Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κακοπετριά 100,00
Μιχαήλ γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κακοπετριά 455,00
Χριστοφής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κακοπετριά 615,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 142 243,50 19.945,00
002   γη με βλάστηση 142 243,50 19.945,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 25 31,00 4.675,00
004   καλλιέργειες μουριάς 25 31,00 4.675,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 25 31,00 4.675,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 90 181,00 10.695,00
007   λαχανικό 1 0,50 200,00
008   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 1 0,50 200,00
009   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 2 16,00 2.200,00
010   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 2 16,00 2.200,00
011   βαμβάκι 13 28,00 4.050,00
012   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 13 28,00 4.050,00
013   αμπέλι 74 136,50 4.245,00
014   αμπέλι (bağ) 74 136,50 4.245,00
015   μικτές καλλιέργειες 3 3,00 450,00
016   κήπος με μουριές και συκιές (dut ve i̇nci̇r bağçesi̇) 3 3,00 450,00
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 24 28,50 4.125,00
018   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 22 27,00 4.050,00
019   αγροτεμάχιο (tarla) 2 1,50 75,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 57 157 2.505,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 6 18 300,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 6 18 300,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 22 97 1.850,00
005   ελιά (şecer-i zeytun) 7 7 140,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 15 90 1.710,00
007   συκιές 4 13 65,00
008   συκιές (eşcar-ı incir) 4 13 65,00
009   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 2 2 20,00
010   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 10,00
011   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 10,00
012   καρυδιά 23 27 270,00
013   καρυδιές (şecer-i ceviz) 15 15 150,00
014   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 8 12 120,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 59 64 20.560,00
002   σπίτι (hane) 48 48 6.020,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 2 2 800,00
004   τμήμα κτηρίου 7 9 2.720,00
005   δωμάτιο 7 9 2.720,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 7 9 2.720,00
007   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 4 20,00
008   κυψέλη (ari kovani) 1 4 20,00
009   Μύλοι 3 3 11.800,00
010   Νερόμυλοι 3 3 11.800,00
011   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 3 3 11.800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 15 82 1.856,00
002   πρόβατα (agnam) 5 72 656,00
003   αγελάδα (inek) 6 6 700,00
004   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 1 1 200,00
005   βόδι (öküz) 4 4 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 1, 2019, 4:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κακοπετριά. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6104/ στις 20/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό