Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6105
UUID βάσης δεδομένων: 07fbf283-7037-4c21-90f1-82ec75fbfe03
Όνομα: Μοναστήρι Αγίου Νικολάου της Στέγης
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Baş Piskopos Manastırı
Κατηγορία: μοναστήρι (manastır)
Διοικητική υπαγωγή: Κακοπετριά
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Ayios Nikolaos Mon.
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.475,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
1.225,0 610,0 4.400,0 240,0
18,9% 9,4% 68,0% 3,7%
Γενικά στατιστικά
Κακοπετριά:
1,00
50,00
2,0%
Κακοπετριά:
0,00
2,00
0,0%
Κακοπετριά:
0,00
58,00
0,0%
Κακοπετριά:
0,00
58,00
0,0%
Κακοπετριά:
2,00
142,00
1,4%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Κακοπετριά:
9,50
243,50
3,9%
Γαίες (αξία)
Κακοπετριά:
1.225,00
19.945,00
6,1%
Κακοπετριά:
2,00
57,00
3,5%
Κακοπετριά:
2,00
59,00
3,4%
Κακοπετριά:
31,00
157,00
19,7%
Κακοπετριά:
2,00
64,00
3,1%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Κακοπετριά:
610,00
2.505,00
24,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Κακοπετριά:
4.400,00
20.560,00
21,4%
Κακοπετριά:
1,00
18,00
5,6%
Ζώα (αριθμός)
Κακοπετριά:
30,00
85,00
35,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Κακοπετριά:
240,00
2.606,00
9,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Κακοπετριά:
6.475,00
45.616,00
14,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 2 9,50 1.225,00
002   γη με βλάστηση 2 9,50 1.225,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 1,50 225,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 1,50 225,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 1,50 225,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 1 8,00 1.000,00
007   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 1 8,00 1.000,00
008   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 1 8,00 1.000,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 2 31 610,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 1 30 600,00
003   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 1 30 600,00
004   καρυδιά 1 1 10,00
005   καρυδιές (şecer-i ceviz) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 2 2 4.400,00
002   σπίτι (hane) 1 1 400,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 1 1 400,00
004   Μύλοι 1 1 4.000,00
005   Νερόμυλοι 1 1 4.000,00
006   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 1 1 4.000,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 1 30 240,00
002   πρόβατα (agnam) 1 30 240,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 28, 2022, 12:40 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Μοναστήρι Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6105/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό