Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6106
UUID βάσης δεδομένων: 09f48560-4b70-40c2-bc5c-927d96626ac9
Όνομα: Σινάορος
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Sinahor
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Sinaoros
Σινάορος (το)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Sina Oros
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 21.839,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
14.510,0 1.330,0 4.195,0 1.804,0
66,4% 6,1% 19,2% 8,3%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Σινάορος (Αυτή η εγγραφή) 20.939 95,88%
Manastır Manastır 900 4,12%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
13,00
1.422,00
0,9%
Καζάς Λεύκας:
1,00
28,00
3,6%
Καζάς Λεύκας:
14,00
1.835,00
0,8%
Καζάς Λεύκας:
14,00
1.857,00
0,8%
Καζάς Λεύκας:
84,00
3.231,00
2,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
215,00
20.730,92
1,0%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
14.510,00
1.113.579,00
1,3%
Καζάς Λεύκας:
36,00
1.853,00
1,9%
Καζάς Λεύκας:
22,00
1.679,00
1,3%
Καζάς Λεύκας:
122,00
8.397,00
1,5%
Καζάς Λεύκας:
24,00
1.968,00
1,2%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.330,00
93.687,00
1,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
4.195,00
338.884,00
1,2%
Καζάς Λεύκας:
14,00
610,00
2,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
26,00
9.132,00
0,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.804,00
145.442,00
1,2%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
21.839,00
1.691.592,00
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Μοναστήρι στο χωριό Σινά Όρος
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σινάορος 900,00
Γιακουμής γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σινάορος 1.855,00
Βασίλης γιος του Γιακουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σινάορος 1.477,50
Μιχαήλ γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σινάορος 1.285,00
Λουίζος γιος του Χατζή Χαράλαμπου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σινάορος 2.705,00
Γαβριήλ γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σινάορος 2.337,50
Λουίζος γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σινάορος 1.750,00
Γιαννής γιος του Παλιά
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σινάορος 1.267,50
Κυριάκος γιος του Αντωνή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σινάορος 1.250,00
Γιαννής γιος του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σινάορος 762,50
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 84 215,00 14.510,00
002   γη με βλάστηση 83 214,50 14.410,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 6 4,00 750,00
004   καλλιέργειες μουριάς 6 4,00 750,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 6 4,00 750,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 64 200,00 11.560,00
007   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 8 5,50 1.100,00
008   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 8 5,50 1.100,00
009   βαμβάκι 31 48,00 8.720,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 30 42,00 8.600,00
011   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 6,00 120,00
012   αμπέλι 19 28,50 810,00
013   αμπέλι (bağ) 19 28,50 810,00
014   δημητριακά 6 118,00 930,00
015   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 6 118,00 930,00
016   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 13 10,50 2.100,00
017   κήπος (bağçe) 1 0,50 100,00
018   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 12 10,00 2.000,00
019   άλλη χρήση γης 1 0,50 100,00
020   ιδιωτικό χωράφι (hassa tarla) 1 0,50 100,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 36 122 1.330,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 10 56 280,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 10 56 280,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 22 62 1.010,00
005   ελιά (şecer-i zeytun) 2 2 40,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 12 120,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 19 48 850,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 10,00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 10,00
010   καρυδιά 3 3 30,00
011   καρυδιές (şecer-i ceviz) 1 1 10,00
012   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 2 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 22 24 4.195,00
002   σπίτι (hane) 18 18 2.820,00
003   κτήριο προορισμένα για ζώα 1 5 25,00
004   κυψέλη (ari kovani) 1 5 25,00
005   Μύλοι 3 1 1.350,00
006   ελαιόμυλος (yağ değirmeni) 1 1 500,00
007   Νερόμυλοι 2 0 850,00
008   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 2 0 850,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 24 1.304,00
002   πρόβατα (agnam) 1 13 104,00
003   αγελάδα (inek) 7 7 700,00
004   βόδι (öküz) 4 4 500,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 25, 2021, 11:19 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σινάορος. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6106/ στις 28/05/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό