Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6107
UUID βάσης δεδομένων: 92a4eff7-7e89-42d0-92fe-62aca8ad5b67
Όνομα: Σπήλια
Μεταγεγραμμένη ονομασία: İspilea ve Kurdali
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Spilia
Σπήλια
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Spilia
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 11.984,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
7.025,0 415,0 2.030,0 2.514,0
58,6% 3,5% 16,9% 21,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
17,00
1.422,00
1,2%
Καζάς Λεύκας:
1,00
28,00
3,6%
Καζάς Λεύκας:
19,00
1.835,00
1,0%
Καζάς Λεύκας:
19,00
1.857,00
1,0%
Καζάς Λεύκας:
41,00
3.231,00
1,3%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
149,50
20.730,92
0,7%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
7.025,00
1.113.579,00
0,6%
Καζάς Λεύκας:
27,00
1.853,00
1,5%
Καζάς Λεύκας:
17,00
1.679,00
1,0%
Καζάς Λεύκας:
48,00
8.397,00
0,6%
Καζάς Λεύκας:
17,00
1.968,00
0,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
415,00
93.687,00
0,4%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
2.030,00
338.884,00
0,6%
Καζάς Λεύκας:
12,00
610,00
2,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
243,00
9.132,00
2,7%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
2.514,00
145.442,00
1,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
11.984,00
1.691.592,00
0,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Χατζή Μιχαήλ γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σπήλια 935,00
Χατζή Νικόλας γιος του Χατζή Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σπήλια 1.150,00
Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σπήλια 1.175,00
Φραντζής γιος του Κυριάκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σπήλια 805,00
Μιχαήλ γιος του Κουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σπήλια 718,00
Κωνσταντής γιος του Χατζή Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σπήλια 730,00
Γιωρκής γιος του Γιακουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σπήλια 330,00
Γιαννής γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σπήλια 630,00
Κόρη του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σπήλια 340,00
Γιωρκής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Σπήλια 0,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 41 149,50 7.025,00
002   γη με βλάστηση 40 148,50 6.975,00
003   μη δενδρώδης καλλιέργεια 37 144,50 6.575,00
004   λαχανικό 12 12,00 1.200,00
005   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 12 12,00 1.200,00
006   αμπέλι 24 122,50 5.275,00
007   αμπέλι (bağ) 24 122,50 5.275,00
008   δημητριακά 1 10,00 100,00
009   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 10,00 100,00
010   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 3 4,00 400,00
011   κήπος (bağçe) 3 4,00 400,00
012   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 1 1,00 50,00
013   αγροτεμάχιο για μάντρα (-mandıra yeri) 1 1,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 27 48 415,00
002   ελιά (όλα τα είδη) 11 17 170,00
003   ελιά (şecer-i zeytun) 7 7 70,00
004   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 2 20,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 3 8 80,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 6 16 95,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 5 15 85,00
008   αμυγδαλιές (şecer-i badem) 1 1 10,00
009   καρυδιά 10 15 150,00
010   καρυδιές (şecer-i ceviz) 5 5 50,00
011   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 5 10 100,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 17 17 2.030,00
002   σπίτι (hane) 15 15 1.880,00
003   αγροτικά κτήρια 2 2 150,00
004   μάντρα (mandıra) 2 2 150,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 243 2.514,00
002   πρόβατα (agnam) 3 135 1.080,00
003   αγελάδα (inek) 3 3 300,00
004   αίγες (keçi̇) 4 103 884,00
005   βόδι (öküz) 2 2 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 1, 2019, 4:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Σπήλια. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6107/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό