Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6108
UUID βάσης δεδομένων: 1875ab67-423b-43fd-b34c-3f7c4362fb2f
Όνομα: Χανδριά (τα)
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Mandirya
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Chandria
Χανδριά (τα)
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Khandria
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 19.717,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
11.345,0 1.535,0 5.290,0 1.547,0
57,5% 7,8% 26,8% 7,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
21,00
1.422,00
1,5%
Καζάς Λεύκας:
1,00
28,00
3,6%
Καζάς Λεύκας:
29,00
1.835,00
1,6%
Καζάς Λεύκας:
29,00
1.857,00
1,6%
Καζάς Λεύκας:
54,00
3.231,00
1,7%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
232,00
20.730,92
1,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
11.345,00
1.113.579,00
1,0%
Καζάς Λεύκας:
54,00
1.853,00
2,9%
Καζάς Λεύκας:
36,00
1.679,00
2,1%
Καζάς Λεύκας:
176,00
8.397,00
2,1%
Καζάς Λεύκας:
37,00
1.968,00
1,9%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.535,00
93.687,00
1,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
5.290,00
338.884,00
1,6%
Καζάς Λεύκας:
11,00
610,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
115,00
9.132,00
1,3%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.547,00
145.442,00
1,1%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
19.717,00
1.691.592,00
1,2%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γεράσιμος γιος του Κυριακού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χανδριά (τα) 1.860,00
Παπάς Θωμάς γιος του παπά Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χανδριά (τα) 955,00
Χατζή Λευτέρης γιος του Χατζή Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χανδριά (τα) 495,00
Γυναίκα του Χατζή Λευτέρη γιου του Χατζή Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χανδριά (τα) 100,00
Γιαννής γιος του Γιακουμή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χανδριά (τα) 365,00
Αντωνής γιος του Ζένιου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χανδριά (τα) 1.366,00
Μιχαήλ γιος του Χριστοφή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χανδριά (τα) 1.120,00
Κόρη του Ανζουλή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χανδριά (τα) 465,00
Ανζουλής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χανδριά (τα) 0,00
Χριστόδουλος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Χανδριά (τα) 1.430,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 54 232,00 11.345,00
002   γη με βλάστηση 54 232,00 11.345,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 1 0,50 50,00
004   καλλιέργειες μουριάς 1 0,50 50,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 1 0,50 50,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 34 216,00 9.795,00
007   λαχανικό 2 1,50 150,00
008   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 2 1,50 150,00
009   αμπέλι 31 189,50 9.520,00
010   αμπέλι (bağ) 31 189,50 9.520,00
011   δημητριακά 1 25,00 125,00
012   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 1 25,00 125,00
013   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 19 15,50 1.500,00
014   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 19 15,50 1.500,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 54 176 1.535,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 2 4 25,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 2 4 25,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 18 61 610,00
005   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 16 56 560,00
006   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 2 5 50,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 16 56 375,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 16 56 375,00
009   καρυδιά 18 55 525,00
010   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 18 55 525,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 36 37 5.290,00
002   σπίτι (hane) 20 20 2.510,00
003   σπίτι με εξωτερικό κτίσμα (hane ma' sundurma) 1 1 150,00
004   τμήμα κτηρίου 16 17 2.780,00
005   δωμάτιο 16 17 2.780,00
006   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 16 17 2.780,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 11 115 1.547,00
002   πρόβατα (agnam) 1 15 120,00
003   άλογο (bargi̇r) 1 1 150,00
004   αγελάδα (inek) 4 4 400,00
005   αίγες (keçi̇) 4 94 752,00
006   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάιος 16, 2021, 10:16 πμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Χανδριά (τα). Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6108/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό