Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6109
UUID βάσης δεδομένων: fe61e127-9f4f-4913-80c9-aade716d2d57
Όνομα: Κυπερούντα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Kiberunda
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Kyperounta
Κυπερούντα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Kyperounda
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 30.215,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
18.772,5 1.671,0 7.350,0 2.422,0
62,1% 5,5% 24,3% 8,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
32,00
1.422,00
2,3%
Καζάς Λεύκας:
1,00
28,00
3,6%
Καζάς Λεύκας:
40,00
1.835,00
2,2%
Καζάς Λεύκας:
41,00
1.857,00
2,2%
Καζάς Λεύκας:
92,00
3.231,00
2,8%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
341,00
20.730,92
1,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
18.772,50
1.113.579,00
1,7%
Καζάς Λεύκας:
58,00
1.853,00
3,1%
Καζάς Λεύκας:
54,00
1.679,00
3,2%
Καζάς Λεύκας:
182,00
8.397,00
2,2%
Καζάς Λεύκας:
56,00
1.968,00
2,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.671,00
93.687,00
1,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
7.350,00
338.884,00
2,2%
Καζάς Λεύκας:
20,00
610,00
3,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
193,00
9.132,00
2,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
2.422,00
145.442,00
1,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
30.215,50
1.691.592,00
1,8%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Λουκάς γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυπερούντα 1.940,00
Λουκάς γιος του Πιερή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυπερούντα 1.499,00
Γιαννής γιος του Λευτέρη
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυπερούντα 1.110,00
Πετρής γιος του Χατζή Σάββα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυπερούντα 850,00
Μιχαήλ γιος του Γιωρκή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυπερούντα 625,00
Χατζή Σάββας γιος του Χατζή Πέτρου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυπερούντα 975,00
Κόρη του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυπερούντα 400,00
Γιαννής
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυπερούντα 0,00
Σάββας γιος του Σταυρινού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυπερούντα 570,00
Σταυρινός γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Κυπερούντα 460,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 92 341,00 18.772,50
002   γη με βλάστηση 90 337,00 18.552,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 2 1,00 100,00
004   καλλιέργειες μουριάς 2 1,00 100,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 2 1,00 100,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 74 323,50 17.202,50
007   λαχανικό 19 14,50 1.450,00
008   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 19 14,50 1.450,00
009   αμπέλι 55 309,00 15.752,50
010   νεαρό αμπέλι (fidan bağ) 1 0,50 100,00
011   αμπέλι (bağ) 54 308,50 15.652,50
012   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 14 12,50 1.250,00
013   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 1 0,50 50,00
014   κήπος (bağçe) 1 2,50 250,00
015   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 12 9,50 950,00
016   γη που δεν καλύπτεται από βλάστηση 2 4,00 220,00
017   άγονο χωράφι (kiraç tarla) 2 4,00 220,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 58 182 1.671,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 1 5,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 19 52 520,00
005   ορεινές (άγριες) ελιές (dağ zeytun eşcarı) 1 28 280,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 18 24 240,00
007   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 12 24 120,00
008   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 12 24 120,00
009   καρυδιά 26 105 1.026,00
010   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 25 103 1.006,00
011   καρυδιά (ceviz 2) 1 2 20,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 54 56 7.350,00
002   σπίτι (hane) 30 30 4.170,00
003   ερειπωμένο σπίτι (harab hane) 1 1 50,00
004   αγροτικά κτήρια 1 1 100,00
005   άλλος ληνός (πατητήρι) (diğer şırahane) 1 1 100,00
006   τμήμα κτηρίου 23 25 3.080,00
007   δωμάτιο 23 25 3.080,00
008   λινός (πιεστήριο σταφυλιών) (şirahâne) 23 25 3.080,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 20 193 2.422,00
002   πρόβατα (agnam) 2 18 144,00
003   αγελάδα (inek) 7 7 700,00
004   αγελάδα με μοσχαράκι (inek ma buzaği) 1 1 100,00
005   αίγες (keçi̇) 9 166 1.328,00
006   βόδι (öküz) 2 2 250,00
Τελευταία επεξεργασία: Φεβ. 14, 2020, 4:48 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Κυπερούντα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6109/ στις 15/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό