Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6111
UUID βάσης δεδομένων: a4c426ec-d88e-4035-9b07-46f65f4e7b6b
Όνομα: Γαλάτα
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Galata
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Galata
Γαλάτα
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Galata
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet)
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 22.810,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
10.162,5 595,0 10.870,0 1.183,0
44,6% 2,6% 47,7% 5,2%
Εξαρτώμενες τοποθεσίες:
Σύγχρονη ονομασία Οθωμανική ονομασία Αξία Ποσοστό
Γαλάτα (Αυτή η εγγραφή) 17.511 76,77%
Μοναστήρι της Παναγίας Ποδίθου Kad Manastırı 5.300 23,23%
Υπόμνημα: Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
38,00
1.422,00
2,7%
Καζάς Λεύκας:
2,00
28,00
7,1%
Καζάς Λεύκας:
46,00
1.835,00
2,5%
Καζάς Λεύκας:
46,00
1.857,00
2,5%
Καζάς Λεύκας:
66,00
3.231,00
2,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
126,00
20.730,92
0,6%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
10.162,50
1.113.579,00
0,9%
Καζάς Λεύκας:
27,00
1.853,00
1,5%
Καζάς Λεύκας:
41,00
1.679,00
2,4%
Καζάς Λεύκας:
72,00
8.397,00
0,9%
Καζάς Λεύκας:
39,00
1.968,00
2,0%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
595,00
93.687,00
0,6%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
10.870,00
338.884,00
3,2%
Καζάς Λεύκας:
11,00
610,00
1,8%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
35,00
9.132,00
0,4%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
1.183,00
145.442,00
0,8%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
22.810,50
1.691.592,00
1,3%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Παναγιώτης γιος του παπά Νικόλα
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαλάτα 1.977,50
Φλουρής γιος του Μάρκου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαλάτα 1.705,00
Λουκάς γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαλάτα 1.215,00
Χριστόδουλος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαλάτα 1.905,00
Χριστόδουλος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαλάτα 285,00
Αδελφός του Χριστόδουλου γιου του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαλάτα 285,00
Μάρκος γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαλάτα 47,50
Χαράλαμπος γιος του Γιαννή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαλάτα 1.905,00
Γιαννής γιος του Χατζή Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαλάτα 1.800,00
Γιαννής γιος του Γαβριήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Γαλάτα 869,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 66 126,00 10.162,50
002   γη με βλάστηση 66 126,00 10.162,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 7 3,50 650,00
004   καλλιέργειες μουριάς 7 3,50 650,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 7 3,50 650,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 47 114,50 8.137,50
007   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 7 7,50 1.250,00
008   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 7 7,50 1.250,00
009   βαμβάκι 17 26,50 5.225,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 17 26,50 5.225,00
011   αμπέλι 20 27,50 1.232,50
012   αμπέλι (bağ) 20 27,50 1.232,50
013   δημητριακά 3 53,00 430,00
014   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 3 53,00 430,00
015   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 12 8,00 1.375,00
016   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 10 6,00 1.150,00
017   αγροτεμάχιο (tarla) 2 2,00 225,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 27 72 595,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 6 31 155,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 6 31 155,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 12 31 340,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 12 31 340,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 10,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 10,00
008   καρυδιά 8 9 90,00
009   καρυδιές (şecer-i ceviz) 2 2 20,00
010   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 6 7 70,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 41 39 10.870,00
002   σπίτι (hane) 38 38 5.290,00
003   Μύλοι 3 1 5.580,00
004   Νερόμυλοι 2 1 5.000,00
005   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 2 1 5.000,00
006   μύλος (deği̇rmen) 1 0 580,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 11 35 1.183,00
002   αγελάδα (inek) 6 6 600,00
003   αίγες (keçi̇) 2 26 208,00
004   βόδι (öküz) 3 3 375,00
Τελευταία επεξεργασία: Μάρτιος 1, 2019, 4:13 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Γαλάτα. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6111/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό