Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6113
UUID βάσης δεδομένων: fe5db56c-b001-4d14-bc0c-eec5468b7b67
Όνομα: Ευρύχου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Evrihu/Evrihora
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Evrychou
Ευρύχου
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Evrykhou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 297.797,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
266.777,5 5.411,0 20.230,0 5.379,0
89,6% 1,8% 6,8% 1,8%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
99,00
1.422,00
7,0%
Καζάς Λεύκας:
1,00
28,00
3,6%
Καζάς Λεύκας:
119,00
1.835,00
6,5%
Καζάς Λεύκας:
122,00
1.857,00
6,6%
Καζάς Λεύκας:
213,00
3.231,00
6,6%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
886,00
20.730,92
4,3%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
266.777,50
1.113.579,00
24,0%
Καζάς Λεύκας:
117,00
1.853,00
6,3%
Καζάς Λεύκας:
113,00
1.679,00
6,7%
Καζάς Λεύκας:
471,00
8.397,00
5,6%
Καζάς Λεύκας:
125,00
1.968,00
6,4%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
5.411,00
93.687,00
5,8%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
20.230,00
338.884,00
6,0%
Καζάς Λεύκας:
28,00
610,00
4,6%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
163,00
9.132,00
1,8%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
5.379,00
145.442,00
3,7%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
297.797,50
1.691.592,00
17,6%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Κόρη του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρύχου 1.700,00
Μητέρα του Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρύχου 1.040,00
Ahmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρύχου 0,00
Hüseyin γιος του 'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρύχου 370,00
Κόρη του 'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρύχου 100,00
'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρύχου 0,00
Εξισλαμισθείς 'Ali γιος του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρύχου 525,00
Γυναίκα του Εξισαλαμισθέντος 'Ali γιου του Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρύχου 110,00
İshak γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρύχου 1.575,00
Said γιος του 'Ömer
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Ευρύχου 120,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 213 886,00 266.777,50
002   γη με βλάστηση 207 881,00 266.627,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 35 34,00 8.800,00
004   καλλιέργειες μουριάς 35 34,00 8.800,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 35 34,00 8.800,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 147 809,50 250.347,50
007   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 2 2,00 800,00
008   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 2 2,00 800,00
009   βαμβάκι 133 631,50 248.125,00
010   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 130 628,50 247.950,00
011   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 2 1,00 75,00
012   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarlası) 1 2,00 100,00
013   αμπέλι 2 14,50 580,00
014   αμπέλι (bağ) 2 14,50 580,00
015   δημητριακά 10 161,50 842,50
016   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 10 161,50 842,50
017   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 25 37,50 7.480,00
018   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarla) 2 1,00 300,00
019   κήπος (bağçe) 1 0,50 100,00
020   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 19 16,00 6.100,00
021   αγροτεμάχιο (tarla) 3 20,00 980,00
022   άλλη χρήση γης 6 5,00 150,00
023   αλώνι (harman) 4 5,00 100,00
024   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 2 0,00 50,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 117 471 5.411,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 23 176 941,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 22 166 891,00
004   δενδρύλλιο μουριάς (dut fidan) 1 10 50,00
005   ελιά (όλα τα είδη) 83 278 4.365,00
006   ορεινή ελιά (dağ zeyti̇ni̇) 1 2 20,00
007   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 82 276 4.345,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 4 6 30,00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 4 6 30,00
010   καρυδιά 5 6 50,00
011   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 5 6 50,00
012   λεμονιές 2 5 25,00
013   λεμονιές (eşcar-ı limon) 2 5 25,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 113 125 20.230,00
002   σπίτι (hane) 101 101 16.230,00
003   άλλο σπίτι (diğer hane) 1 1 350,00
004   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 8 8 3.080,00
005   διώροφο σπίτι μέσα σε αρδευόμενο κήπο (sulu derununda bağçe ma' ma-yı cari hane fevkani ve tahtani) 1 1 800,00
006   κατάστημα/αποθήκη (dükkan) 1 1 250,00
007   αγροτικά κτήρια 1 1 80,00
008   μάντρα (mandıra) 1 1 80,00
009   κτήριο προορισμένα για ζώα 5 9 280,00
010   κυψέλη (ari kovani) 3 6 30,00
011   στάβλος (ahir) 2 3 250,00
012   Μύλοι 5 13 3.390,00
013   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 2 2 590,00
014   Νερόμυλοι 3 11 2.800,00
015   νερόμυλος (su deği̇rmeni̇) 3 11 2.800,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 20 155 3.379,00
002   πρόβατα (agnam) 5 138 1.104,00
003   αγελάδα (inek) 10 10 1.450,00
004   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 3 3 600,00
005   ζεύγος αγελάδων (inek çift) 2 2 400,00
006   βόδι (öküz) 5 7 825,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 27, 2021, 7:27 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Ευρύχου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6113/ στις 22/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό