Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6114
UUID βάσης δεδομένων: 02c795da-0019-4bf4-975f-cb7754b23a88
Όνομα: Αγρολάδου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Avğraladu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Agroladou
Αγρολάδου, η
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Agroladhou
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 6.015,00
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
5.120,0 235,0 660,0 0,0
85,1% 3,9% 11,0% 0,0%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
9,00
1.422,00
0,6%
Καζάς Λεύκας:
1,00
28,00
3,6%
Καζάς Λεύκας:
10,00
1.835,00
0,5%
Καζάς Λεύκας:
10,00
1.857,00
0,5%
Καζάς Λεύκας:
15,00
3.231,00
0,5%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
26,50
20.730,92
0,1%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
5.120,00
1.113.579,00
0,5%
Καζάς Λεύκας:
9,00
1.853,00
0,5%
Καζάς Λεύκας:
6,00
1.679,00
0,4%
Καζάς Λεύκας:
24,00
8.397,00
0,3%
Καζάς Λεύκας:
6,00
1.968,00
0,3%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
235,00
93.687,00
0,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
660,00
338.884,00
0,2%
Καζάς Λεύκας:
0,00
610,00
0,0%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
0,00
9.132,00
0,0%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
0,00
145.442,00
0,0%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
6.015,00
1.691.592,00
0,4%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Arslan γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγρολάδου 2.890,00
Κόρη του Arslan γιου του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγρολάδου 100,00
Mustafa γιος του Rüstem
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Αγρολάδου 250,00
Χριστοφής γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγρολάδου 2.420,00
Γιωρκής γιος του Λουίζου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγρολάδου 1.710,00
Γιαννής γιος του μοναχού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγρολάδου 520,00
Βασίλης γιος του Κωνσταντή
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγρολάδου 470,00
Γιαννής γιος του Χριστόδουλου
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγρολάδου 720,00
Βραχίμης γιος του Μιχαήλ
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγρολάδου 50,00
Εκκλησία του χωριού
μη μουσουλμάνος/-α (ehl-i zimmet) Αγρολάδου 430,00
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 15 26,50 5.120,00
002   γη με βλάστηση 14 25,50 5.100,00
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 4 2,50 500,00
004   καλλιέργειες μουριάς 4 2,50 500,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 4 2,50 500,00
006   μη δενδρώδης καλλιέργεια 5 15,50 3.100,00
007   βαμβάκι 5 15,50 3.100,00
008   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 5 15,50 3.100,00
009   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 5 7,50 1.500,00
010   αγροτεμάχιο (tarla) 5 7,50 1.500,00
011   άλλη χρήση γης 1 1,00 20,00
012   αλώνι (harman) 1 1,00 20,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 9 24 235,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 1 3 30,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 1 3 30,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 6 19 190,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 6 19 190,00
006   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 1 1 5,00
007   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 1 1 5,00
008   καρυδιά 1 1 10,00
009   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 6 6 660,00
002   σπίτι (hane) 6 6 660,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 27, 2021, 1:16 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Αγρολάδου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6114/ στις 24/07/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό