Αναγνωριστικό βάσης δεδομένων G6115
UUID βάσης δεδομένων: 40a053cd-0b30-49b9-91e0-309c8e5a15ae
Όνομα: Πάνω Φλάσου
Μεταγεγραμμένη ονομασία: Filasu
Κατηγορία: χωριό (karye)
Διοικητική υπαγωγή: Καζάς Λεύκας
Ονομασίες από το Gazetteer της Κύπρου Pano Flasou
Πάνω Φλάσου, η
Ονομασία σύμφωνα με το χάρτη του Kitchener για την Κύπρο: Pano Vlaso
Οθωμανικό νομικό καθεστώς του πληθυσμού: μικτός
Συνολική αξία περιουσιών ανά είδος (σε γρόσια): 28.900,50
Αξίες περιουσιών σε γρόσια και ποσοστό ανά είδος:
Γαίες Δέντρα Κτίρια Ζώα
16.166,5 3.104,0 7.290,0 2.340,0
55,9% 10,7% 25,2% 8,1%
Γενικά στατιστικά
Καζάς Λεύκας:
43,00
1.422,00
3,0%
Καζάς Λεύκας:
2,00
28,00
7,1%
Καζάς Λεύκας:
55,00
1.835,00
3,0%
Καζάς Λεύκας:
58,00
1.857,00
3,1%
Καζάς Λεύκας:
130,00
3.231,00
4,0%
Γαίες (εμβαδόν σε οθωμ. στρέμματα)
Καζάς Λεύκας:
256,50
20.730,92
1,2%
Γαίες (αξία)
Καζάς Λεύκας:
16.166,50
1.113.579,00
1,5%
Καζάς Λεύκας:
54,00
1.853,00
2,9%
Καζάς Λεύκας:
53,00
1.679,00
3,2%
Καζάς Λεύκας:
261,00
8.397,00
3,1%
Καζάς Λεύκας:
56,00
1.968,00
2,8%
Δέντρα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
3.104,00
93.687,00
3,3%
Κτίρια (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
7.290,00
338.884,00
2,2%
Καζάς Λεύκας:
14,00
610,00
2,3%
Ζώα (αριθμός)
Καζάς Λεύκας:
99,00
9.132,00
1,1%
Ζώα (αξία σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
2.340,00
145.442,00
1,6%
Συνολική αξία περιουσιών (σε γρόσια)
Καζάς Λεύκας:
28.900,50
1.691.592,00
1,7%
Άτομα σε αυτήν και τις εξαρτώμενες τοποθεσίες
Όνομα Οθωμανικό νομικό καθεστώς Τοποθεσία Αξία (σε γρόσια)
Γυναίκα του Hacı Abdullah γιου του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Φλάσου 280,00
Hacı Abdullah γιος του 'Ali
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Φλάσου 0,00
'Ali γιος του Hacı Abdullah
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Φλάσου 505,00
Süleyman
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Φλάσου 70,00
Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Φλάσου 70,00
Şaban γιος του Hüseyin
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Φλάσου 500,00
İbrahim γιος του Rüstem
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Φλάσου 430,00
Mehmed γιος του Hasan
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Φλάσου 545,00
Süleyman γιος του Mehmed
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Φλάσου 185,00
Mustafa γιος του Abdül'aziz
μουσουλμάνος (ehl-i islam) Πάνω Φλάσου 60,00
Κάνετε κλικ εδώ για τα υπόλοιπα άτομα που καταγράφονται στον οικισμό.
Στατιστικά ανά χρήση γης
Χρήση γης Εγγραφές Εμβαδόν γαιών σε οθωμ. στρέμματα Αξία (σε γρόσια)
001   Γαίες (όλα τα είδη) 130 256,50 16.166,50
002   γη με βλάστηση 107 253,50 15.407,50
003   δενδρώδεις καλλιέργειες 28 26,00 2.555,00
004   καλλιέργειες μουριάς 27 25,50 2.505,00
005   κήπος με μουριές (dut bağçesi̇) 27 25,50 2.505,00
006   καλλιέργειες λεμονιάς 1 0,50 50,00
007   λεμονόκηπος (limon bağçesi) 1 0,50 50,00
008   μη δενδρώδης καλλιέργεια 62 173,50 9.637,50
009   λαχανικό 4 2,00 200,00
010   πλούσιος κήπος (mamur bağçe) 4 2,00 200,00
011   λουβιά (φασόλια μαυρομάτικα) 1 2,00 800,00
012   αγροτεμάχιο με λουβιά (μαυρομάτικα) (börülce tarlası) 1 2,00 800,00
013   βαμβάκι 44 137,00 8.175,00
014   αγροτεμάχια βαμβακιού (pembe tarlasi) 43 134,00 8.025,00
015   αγροτεμάχιο βαμβακιού (penbe tarla) 1 3,00 150,00
016   αμπέλι 8 7,50 297,50
017   αμπέλι (bağ) 8 7,50 297,50
018   δημητριακά 5 25,00 165,00
019   αγροτεμάχιο με δημητριακά (eki̇n tarlasi) 5 25,00 165,00
020   αγροτεμάχιο, κήποι κτλ. 17 54,00 3.215,00
021   αγροτεμάχιο κήπου (bağçe tarlasi) 8 8,50 1.300,00
022   αγροτεμάχιο (tarla) 9 45,50 1.915,00
023   άλλη χρήση γης 23 3,00 759,00
024   αλώνι (harman) 3 3,00 60,00
025   τρεχούμενο νερό (ma-yi cari) 20 0,00 699,00
Στατιστικά ανά είδος δέντρου
Είδος δέντρου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Δέντρο (όλα τα είδη) 54 261 3.104,00
002   Μουριά (όλα τα είδη) 7 38 194,00
003   μουριές (eşcar-ı dut) 7 38 194,00
004   ελιά (όλα τα είδη) 38 214 2.845,00
005   ελιές (eşcar-ı zeytun 2) 38 214 2.845,00
006   συκιές 1 1 5,00
007   συκιές (eşcar-ı incir) 1 1 5,00
008   Αμυγδαλιά (όλα τα είδη) 4 4 20,00
009   αμυγδαλιές (eşcar-ı badem 2) 4 4 20,00
010   καρυδιά 3 3 30,00
011   καρυδιές (eşcar-ı ceviz) 3 3 30,00
012   χαρουπιές 1 1 10,00
013   χαρουπιές (eşcar-ı harub) 1 1 10,00
Στατιστικά ανά είδος κτιρίου
Χρήση κτιρίου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Κτίριο (όλα τα είδη) 53 56 7.290,00
002   σπίτι (hane) 45 45 6.270,00
003   διώροφο σπίτι (fevkani hane) 2 2 800,00
004   κτήριο προορισμένα για ζώα 4 8 40,00
005   κυψέλη (ari kovani) 4 8 40,00
006   βοηθητικές κατασκευές 1 0 30,00
007   τρεχούμενο νερό (ma-yı cari) 1 0 30,00
008   Μύλοι 3 3 950,00
009   ελαιόμυλος (yağ deği̇rmeni̇) 3 3 950,00
Στατιστικά ανά είδος ζώου
Είδος ζώου Εγγραφές Ποσότητα Αξία (σε γρόσια)
001   Ζώο (όλα τα είδη) 12 97 1.840,00
002   πρόβατα (agnam) 4 89 715,00
003   αγελάδα (inek) 7 7 1.000,00
004   ζεύγος αγελάδων (çift inek) 3 3 600,00
005   βόδι (öküz) 1 1 125,00
Τελευταία επεξεργασία: Σεπτ. 25, 2021, 11:20 μμ.
Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Οικονομία, περιβάλλον και τοπίο στον μακρύ ιστορικό χρόνο της Κύπρου: Η οθωμανική περιουσιολογική απογραφή της Κύπρου (1832/33) Γεωγραφική Τοποθεσία: Πάνω Φλάσου. Ανακτήθηκε από: https://cyprus1833.hua.gr/el/geographicObject/6115/ στις 17/06/2024.
Έχω να συνδράμω με σχετικό ψηφιακό υλικό